| |


בס"ד, יום שישי ט"ז בתמוז תשע"ט  19.7.2019
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
קהילות המונצחות בבתי העלמין
וילנה קרית שאול
מלאבה קרית שאול
האליץ קרית שאול
סאמבור קרית שאול
נייפולומיצה קרית שאול
זמושץ' קרית שאול
טלוסטה קרית שאול
קראקוב קרית שאול
ראדום קרית שאול
קסטוריה קרית שאול
מינסק קרית שאול
אושווינצים קרית שאול
איזביצה קרית שאול
גרודנה קרית שאול
ונגרוב קרית שאול
אבא קרית שאול
וולברום קרית שאול
ויילון קרית שאול
טרנוב קרית שאול
לושיץ קרית שאול
לובלין קרית שאול
לבוב קרית שאול
קוריץ קרית שאול
סטרי קרית שאול
מיר קרית שאול
רדזיווילוב קרית שאול
רוהאטין קרית שאול
סומאץ קובי קרית שאול
טרדופיץ קרית שאול
בוכניה קרית שאול
שוויציאג קרית שאול
סטניסלבוב קרית שאול
אוסטרבוצה קרית שאול
וולוזין קרית שאול
בריסק קרית שאול
סליהם קרית שאול
קרושניביץ קרית שאול
ודוביצה קרית שאול
האשט קרית שאול
בוקובזה קרית שאול
נאורעדוק קרית שאול
נובי-סונץ קרית שאול
פרמישלן קרית שאול
סטשמישיץ קרית שאול
סלונים קרית שאול
בוקובינה קרית שאול
קולומיאה נחלת יצחק
לידא נחלת יצחק
קורוב נחלת יצחק
קהילות ליטא נחלת יצחק
באבי יאר נחלת יצחק
טרבלינקה נחלת יצחק
רדומסק נחלת יצחק
פודמביצה נחלת יצחק
דרוהובויץ נחלת יצחק
בוריסלב נחלת יצחק
הרובישוב נחלת יצחק
פודבולוציסק נחלת יצחק
וולקוביסק נחלת יצחק
רווה רוסקה נחלת יצחק
זולקוב נחלת יצחק
רישא נחלת יצחק
צנסטיחוב נחלת יצחק
מאידנק גיטו סיקל נחלת יצחק
זלשצוקי נחלת יצחק
יגלניצה נחלת יצחק
ליבאי נחלת יצחק
פודהייצה נחלת יצחק
לומזה נחלת יצחק
זגלמביא נחלת יצחק
זדונסקה וולה טרומפלדור
מזיריטש הדרום (חולון - בת ים)
חוטין הדרום (חולון - בת ים)
לוברטוב הדרום (חולון - בת ים)
סלומניקי הדרום (חולון - בת ים)
אולקוש הדרום (חולון - בת ים)
מינסק מאזובייצק הדרום (חולון - בת ים)
קובנה הדרום (חולון - בת ים)
אוזורקוב הדרום (חולון - בת ים)
אוטובצק הדרום (חולון - בת ים)
אוזיראן הדרום (חולון - בת ים)
אוזורוב הדרום (חולון - בת ים)
אוטיאן הדרום (חולון - בת ים)
אוטניה הדרום (חולון - בת ים)
אוכן הדרום (חולון - בת ים)
אולוקא הדרום (חולון - בת ים)
אולנוב הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרה - יוהלין הדרום (חולון - בת ים)
אוסטילה הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרולינקה הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרוב - מזוביצק הדרום (חולון - בת ים)
אוסרוב לובלסקי הדרום (חולון - בת ים)
אופילא לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
אופונצה הדרום (חולון - בת ים)
אושמינה הדרום (חולון - בת ים)
איביא הדרום (חולון - בת ים)
איבניץ – רוביזבץ הדרום (חולון - בת ים)
איישיקוק הדרום (חולון - בת ים)
אליטא הדרום (חולון - בת ים)
אלכסנדרוב הדרום (חולון - בת ים)
אנטקו הדרום (חולון - בת ים)
אניקשט ליטא הדרום (חולון - בת ים)
אסטא הדרום (חולון - בת ים)
אקרמן הדרום (חולון - בת ים)
אריוב הדרום (חולון - בת ים)
בודזאנוב הדרום (חולון - בת ים)
בוצץ הדרום (חולון - בת ים)
בורשצוב הדרום (חולון - בת ים)
בזזני הדרום (חולון - בת ים)
בזיזין הדרום (חולון - בת ים)
ביאלו בזשג הדרום (חולון - בת ים)
בלז הדרום (חולון - בת ים)
ביזון הדרום (חולון - בת ים)
בייטש הדרום (חולון - בת ים)
בילגוריי הדרום (חולון - בת ים)
בלכטוב הדרום (חולון - בת ים)
בלזיץ הדרום (חולון - בת ים)
בנפיהוניוד הדרום (חולון - בת ים)
ברגסז הדרום (חולון - בת ים)
ברודי הדרום (חולון - בת ים)
ברזנה וויהולין הדרום (חולון - בת ים)
ברזניץ הדרום (חולון - בת ים)
בריטשאני הדרום (חולון - בת ים)
בריטשבא בשרי הדרום (חולון - בת ים)
גרודזיסק מזובצק הדרום (חולון - בת ים)
בריינסק הדרום (חולון - בת ים)
ברנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
ברסלב הדרום (חולון - בת ים)
ברז'ן הדרום (חולון - בת ים)
בולחוב הדרום (חולון - בת ים)
ביטן הדרום (חולון - בת ים)
גבורובה הדרום (חולון - בת ים)
גוניונדז הדרום (חולון - בת ים)
גוסטינין הדרום (חולון - בת ים)
גור הדרום (חולון - בת ים)
גורז'ד ליטא הדרום (חולון - בת ים)
גלובוקי הדרום (חולון - בת ים)
גלובצוב הדרום (חולון - בת ים)
גניבישוב הדרום (חולון - בת ים)
גרבולין הדרום (חולון - בת ים)
גרבנביץ הדרום (חולון - בת ים)
גרובה שצוצין הדרום (חולון - בת ים)
גרויץ הדרום (חולון - בת ים)
גרשקוב הדרום (חולון - בת ים)
גורשיצה הדרום (חולון - בת ים)
דובשין הדרום (חולון - בת ים)
דובינקא הדרום (חולון - בת ים)
דוברומייל הדרום (חולון - בת ים)
דוד-הורודוק הדרום (חולון - בת ים)
דוביעצקי הדרום (חולון - בת ים)
דובנא הדרום (חולון - בת ים)
דוזשאני הדרום (חולון - בת ים)
דולהא הדרום (חולון - בת ים)
דלוגאשאדלא הדרום (חולון - בת ים)
דולהיינוב הדרום (חולון - בת ים)
דומברובה הדרום (חולון - בת ים)
דומברביצא הדרום (חולון - בת ים)
דומברוון הדרום (חולון - בת ים)
דוקלא הדרום (חולון - בת ים)
דוקשיץ הדרום (חולון - בת ים)
דולושיץ הדרום (חולון - בת ים)
דובינישוק הדרום (חולון - בת ים)
דיווין הדרום (חולון - בת ים)
דיסנה הדרום (חולון - בת ים)
דמבלון הדרום (חולון - בת ים)
דמודובקה הדרום (חולון - בת ים)
דושפר הדרום (חולון - בת ים)
דרובין הדרום (חולון - בת ים)
דרויה דרויסק הדרום (חולון - בת ים)
דרצין הדרום (חולון - בת ים)
הולשני קרוא הדרום (חולון - בת ים)
הונגריה הדרום (חולון - בת ים)
הוסיאטין הדרום (חולון - בת ים)
הורודנקה הדרום (חולון - בת ים)
הורוכוב הדרום (חולון - בת ים)
הרצא הדרום (חולון - בת ים)
ואיסלויצא הדרום (חולון - בת ים)
ודיסלב סנדישוב הדרום (חולון - בת ים)
ודישקוביץ הדרום (חולון - בת ים)
ווינילוב הדרום (חולון - בת ים)
ווישנביץ הדרום (חולון - בת ים)
וויעלפאלע הדרום (חולון - בת ים)
ויליקא הדרום (חולון - בת ים)
וילקובישקי הדרום (חולון - בת ים)
ויסוקה מזוביצק הדרום (חולון - בת ים)
וירזבניק סטרכוביץ הדרום (חולון - בת ים)
וישגרוד הדרום (חולון - בת ים)
וישקוב הדרום (חולון - בת ים)
וישניץ הדרום (חולון - בת ים)
וישנובא הדרום (חולון - בת ים)
וליצלבק הדרום (חולון - בת ים)
ולודימורץ הדרום (חולון - בת ים)
וטילשקי הדרום (חולון - בת ים)
ורונובא הדרום (חולון - בת ים)
וורקא הדרום (חולון - בת ים)
ורוקביץ – אוזירן הדרום (חולון - בת ים)
וורקלין הדרום (חולון - בת ים)
זאקרוצים הדרום (חולון - בת ים)
זבריצא הדרום (חולון - בת ים)
זבראז' הדרום (חולון - בת ים)
זגורש הדרום (חולון - בת ים)
זולין הדרום (חולון - בת ים)
זורומין הדרום (חולון - בת ים)
זיחלין הדרום (חולון - בת ים)
ז'לוב הדרום (חולון - בת ים)
זליכוב הדרום (חולון - בת ים)
זלקבקה הדרום (חולון - בת ים)
זסטבנה בוקבינה הדרום (חולון - בת ים)
זקליקוב הדרום (חולון - בת ים)
זררדוב הדרום (חולון - בת ים)
ז'רקי הדרום (חולון - בת ים)
זיסל ז'טל הדרום (חולון - בת ים)
חודל הדרום (חולון - בת ים)
חומסק הדרום (חולון - בת ים)
חוסט הדרום (חולון - בת ים)
חורוסקוב הדרום (חולון - בת ים)
חלם הדרום (חולון - בת ים)
חמלניק הדרום (חולון - בת ים)
טביטראג הדרום (חולון - בת ים)
טבריג ליטא הדרום (חולון - בת ים)
טומשוב הדרום (חולון - בת ים)
טומשוב לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
טורצין הדרום (חולון - בת ים)
טושון הדרום (חולון - בת ים)
טישובצה הדרום (חולון - בת ים)
טלונגץ טימניץ הדרום (חולון - בת ים)
טלז הדרום (חולון - בת ים)
טליכן הדרום (חולון - בת ים)
טרוביץ הדרום (חולון - בת ים)
טריסק הדרום (חולון - בת ים)
טרנוגרד הדרום (חולון - בת ים)
טרסטינא הדרום (חולון - בת ים)
טשובין הדרום (חולון - בת ים)
טרספול הדרום (חולון - בת ים)
טרוכנבורד הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב לובלין הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב פודלסקי הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב פינסק הדרום (חולון - בת ים)
יאסלו הדרום (חולון - בת ים)
יאש – יסי הדרום (חולון - בת ים)
יאשינובקה הדרום (חולון - בת ים)
יבוזנה הדרום (חולון - בת ים)
יבורוב הדרום (חולון - בת ים)
יון הדרום (חולון - בת ים)
יטנה הדרום (חולון - בת ים)
ינדזילב הדרום (חולון - בת ים)
יקוב הדרום (חולון - בת ים)
כורזול הדרום (חולון - בת ים)
כשנוב הדרום (חולון - בת ים)
לאנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לובומיל הדרום (חולון - בת ים)
לודביפול הדרום (חולון - בת ים)
לודז' הדרום (חולון - בת ים)
לוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לודמיר הדרום (חולון - בת ים)
לומז'אן הדרום (חולון - בת ים)
לונינץ הדרום (חולון - בת ים)
לוצק הדרום (חולון - בת ים)
לוקב הדרום (חולון - בת ים)
לחבא הדרום (חולון - בת ים)
לחוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לטביה הדרום (חולון - בת ים)
ליאניפולי הדרום (חולון - בת ים)
ליבאו הדרום (חולון - בת ים)
לינטשיץ הדרום (חולון - בת ים)
ליפנה הדרום (חולון - בת ים)
ליפקני הדרום (חולון - בת ים)
ליפסק הדרום (חולון - בת ים)
ליצנט הדרום (חולון - בת ים)
לנין הדרום (חולון - בת ים)
לשצוב הדרום (חולון - בת ים)
מאקוב הדרום (חולון - בת ים)
מודז'יץ הדרום (חולון - בת ים)
מוטלא הדרום (חולון - בת ים)
מונסרוזישקא הדרום (חולון - בת ים)
מונקץ' הדרום (חולון - בת ים)
מזרץ (גדול) הדרום (חולון - בת ים)
מיורי הדרום (חולון - בת ים)
מייצשט הדרום (חולון - בת ים)
מיכוב הדרום (חולון - בת ים)
מיכוב הדרום (חולון - בת ים)
מיליץ הדרום (חולון - בת ים)
מיקשביץ הדרום (חולון - בת ים)
מרימסול הדרום (חולון - בת ים)
מרצינקנץ הדרום (חולון - בת ים)
מרקשוב הדרום (חולון - בת ים)
מלא סדלישצא הדרום (חולון - בת ים)
מילניצא הדרום (חולון - בת ים)
מניעביץ הדרום (חולון - בת ים)
סאודניצא הדרום (חולון - בת ים)
סאנוק הדרום (חולון - בת ים)
סאנו הדרום (חולון - בת ים)
סביצלוף הדרום (חולון - בת ים)
סובאלק הדרום (חולון - בת ים)
סוביבור - ולודבה הדרום (חולון - בת ים)
סוכצ'וב הדרום (חולון - בת ים)
סוקולוב הדרום (חולון - בת ים)
סורוצק הדרום (חולון - בת ים)
סטולין הדרום (חולון - בת ים)
סטוק הדרום (חולון - בת ים)
סטרוזניץ הדרום (חולון - בת ים)
סטיובץ הדרום (חולון - בת ים)
סטפן הדרום (חולון - בת ים)
סטרדין הדרום (חולון - בת ים)
סטריקוב הדרום (חולון - בת ים)
סטשוב הדרום (חולון - בת ים)
סמיאטיץ הדרום (חולון - בת ים)
סנדוציר – ציזמיר הדרום (חולון - בת ים)
סעלישטץ הדרום (חולון - בת ים)
סקולעני הדרום (חולון - בת ים)
סקוריאו הדרום (חולון - בת ים)
סקלא הדרום (חולון - בת ים)
סקרזקו הדרום (חולון - בת ים)
סקרנביץ הדרום (חולון - בת ים)
סרנאקי הדרום (חולון - בת ים)
סריני הדרום (חולון - בת ים)
סרניק הדרום (חולון - בת ים)
סרטפול הדרום (חולון - בת ים)
סאטמר – קרולי הדרום (חולון - בת ים)
עדן הדרום (חולון - בת ים)
פאבניץ הדרום (חולון - בת ים)
פינצוב הדרום (חולון - בת ים)
פודברודז' הדרום (חולון - בת ים)
פוהוסט הדרום (חולון - בת ים)
פולבי הדרום (חולון - בת ים)
פוריסוב הדרום (חולון - בת ים)
פיוטרקוב הדרום (חולון - בת ים)
פילבישקי הדרום (חולון - בת ים)
פילץ הדרום (חולון - בת ים)
פינסק קרלין הדרום (חולון - בת ים)
פונצוב הדרום (חולון - בת ים)
פלוטניצה הדרום (חולון - בת ים)
פלונגיאן הדרום (חולון - בת ים)
פלונסק הדרום (חולון - בת ים)
פלוצק הדרום (חולון - בת ים)
פלוטוסק הדרום (חולון - בת ים)
פלניץ הדרום (חולון - בת ים)
פרגה הדרום (חולון - בת ים)
פרוזני הדרום (חולון - בת ים)
קוסטיפול הדרום (חולון - בת ים)
פרושוביץ הדרום (חולון - בת ים)
פרושניה הדרום (חולון - בת ים)
פרמפאל הדרום (חולון - בת ים)
פרמשלאן הדרום (חולון - בת ים)
פרצוב הדרום (חולון - בת ים)
פשדבוז הדרום (חולון - בת ים)
פשיטיק הדרום (חולון - בת ים)
ציזוב הדרום (חולון - בת ים)
צ'חנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
צכאנוב הדרום (חולון - בת ים)
קאליש הדרום (חולון - בת ים)
קובל הדרום (חולון - בת ים)
קוברין הדרום (חולון - בת ים)
קוזניץ הדרום (חולון - בת ים)
קולבסוב הדרום (חולון - בת ים)
קולו קולא הדרום (חולון - בת ים)
קולנו הדרום (חולון - בת ים)
קולקי הדרום (חולון - בת ים)
קומירוב לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
קומרנו הדרום (חולון - בת ים)
קונין הדרום (חולון - בת ים)
קונסטנטין הדרום (חולון - בת ים)
קונסטנטינוב הדרום (חולון - בת ים)
קונסק הדרום (חולון - בת ים)
קוסוב הדרום (חולון - בת ים)
קוטנה הדרום (חולון - בת ים)
קורניץ הדרום (חולון - בת ים)
קוצק הדרום (חולון - בת ים)
קושיצה הדרום (חולון - בת ים)
קומרוק הדרום (חולון - בת ים)
קילף הדרום (חולון - בת ים)
קלבריא הדרום (חולון - בת ים)
קלובוצק הדרום (חולון - בת ים)
קלודבא הדרום (חולון - בת ים)
קליין סעולישטץ הדרום (חולון - בת ים)
קלימנטוב הדרום (חולון - בת ים)
קלושון הדרום (חולון - בת ים)
קלעוואן הדרום (חולון - בת ים)
קלצק הדרום (חולון - בת ים)
קמין קושבסקי הדרום (חולון - בת ים)
קרטוז ברזה הדרום (חולון - בת ים)
קרובויה אוזרו הדרום (חולון - בת ים)
קרוביץ בלשצניק הדרום (חולון - בת ים)
קרילוב הדרום (חולון - בת ים)
קריניקי הדרום (חולון - בת ים)
קרמניץ שומסק הדרום (חולון - בת ים)
קריסטינולפול הדרום (חולון - בת ים)
קרשנוברוד הדרום (חולון - בת ים)
קרסטנוב הדרום (חולון - בת ים)
קרשניק הדרום (חולון - בת ים)
ראדין הדרום (חולון - בת ים)
ראדין - ישיבת חפץ חיים הדרום (חולון - בת ים)
ראחוב הדרום (חולון - בת ים)
ראקושטין הדרום (חולון - בת ים)
רדאוף בוקבינה הדרום (חולון - בת ים)
רדזימין הדרום (חולון - בת ים)
רדומישל הדרום (חולון - בת ים)
רדזין הדרום (חולון - בת ים)
רדיחוב הדרום (חולון - בת ים)
רובנו הדרום (חולון - בת ים)
רוזקי הדרום (חולון - בת ים)
רוז'אן הדרום (חולון - בת ים)
רוזשאן – רוזיננוי הדרום (חולון - בת ים)
רוזישץ ווהולין הדרום (חולון - בת ים)
רופשיץ הדרום (חולון - בת ים)
רוקיטנה הדרום (חולון - בת ים)
רטנה הדרום (חולון - בת ים)
רייביץ הדרום (חולון - בת ים)
רימנוב הדרום (חולון - בת ים)
ריקי הדרום (חולון - בת ים)
רצונז הדרום (חולון - בת ים)
שאקי הדרום (חולון - בת ים)
שבלי הדרום (חולון - בת ים)
שדליץ שקלרז' הדרום (חולון - בת ים)
שדלישצ'ה הדרום (חולון - בת ים)
שטוך הדרום (חולון - בת ים)
שטופניצה הדרום (חולון - בת ים)
שידלוביץ הדרום (חולון - בת ים)
שידלוף הדרום (חולון - בת ים)
שינבא הדרום (חולון - בת ים)
מורדי שביבת שדביץ שקלרז הדרום (חולון - בת ים)
שצקושין הדרום (חולון - בת ים)
שקוד הדרום (חולון - בת ים)
שירדז' הדרום (חולון - בת ים)
שרפץ הדרום (חולון - בת ים)
שורני הדרום (חולון - בת ים)
מינשק הדרום (חולון - בת ים)
שלומוקי הדרום (חולון - בת ים)
קוברה הדרום (חולון - בת ים)
סטרכוביץ הדרום (חולון - בת ים)
אטקי הדרום (חולון - בת ים)
אולשאן הדרום (חולון - בת ים)
ולקה ביצ'ה הדרום (חולון - בת ים)
שרקובשצ'ינזה הדרום (חולון - בת ים)
וולצין הדרום (חולון - בת ים)
קנישין הדרום (חולון - בת ים)
בילובזשגי הדרום (חולון - בת ים)
חורז'ל הדרום (חולון - בת ים)
טלומטץ הדרום (חולון - בת ים)
רוזבדוב הדרום (חולון - בת ים)
לומאז ורוסוש הדרום (חולון - בת ים)
מורד הדרום (חולון - בת ים)
ביאלה פודלסקה הדרום (חולון - בת ים)
קרסנה הדרום (חולון - בת ים)
פוטוק זלוטי הדרום (חולון - בת ים)
ברסטצ'קה הדרום (חולון - בת ים)
טשין הדרום (חולון - בת ים)
סרהיי הדרום (חולון - בת ים)
אפטא הדרום (חולון - בת ים)
ניסוויז הדרום (חולון - בת ים)
סלוניקי הדרום (חולון - בת ים)
נובידבור הדרום (חולון - בת ים)
לאסק הדרום (חולון - בת ים)
קרסנוברוד הדרום (חולון - בת ים)
ציזבה - זארומב הדרום (חולון - בת ים)
רקישוק הדרום (חולון - בת ים)
אילייה ויאזין הדרום (חולון - בת ים)
וילקנשקי הדרום (חולון - בת ים)
מריאמפול הדרום (חולון - בת ים)
דומברובוני הדרום (חולון - בת ים)
נשלסק הדרום (חולון - בת ים)
בריגל הדרום (חולון - בת ים)
בריצ'אן הדרום (חולון - בת ים)
פצנוב הדרום (חולון - בת ים)
נובי - טרג הדרום (חולון - בת ים)
טוטשין הדרום (חולון - בת ים)
לאנצוט הדרום (חולון - בת ים)
גרבוביץ הדרום (חולון - בת ים)
וולמין הדרום (חולון - בת ים)
סקורני הדרום (חולון - בת ים)
סקאלאט הדרום (חולון - בת ים)
אלכסנדריה הדרום (חולון - בת ים)
סוחובולה הדרום (חולון - בת ים)
דיבנישוק הדרום (חולון - בת ים)
קורפו הדרום (חולון - בת ים)
סטופוניצה הדרום (חולון - בת ים)
רובנה הדרום (חולון - בת ים)
סרוצק הדרום (חולון - בת ים)
וסטרוב הדרום (חולון - בת ים)
קיידן הדרום (חולון - בת ים)
סטוצק הדרום (חולון - בת ים)
קשפיץ הדרום (חולון - בת ים)
דומצ'בה הדרום (חולון - בת ים)
ווארקילאן הדרום (חולון - בת ים)
דמביצה הדרום (חולון - בת ים)
זשעטל הדרום (חולון - בת ים)
סיגש הדרום (חולון - בת ים)
סערעט הדרום (חולון - בת ים)
קזמארוק הדרום (חולון - בת ים)
רדאוץ הדרום (חולון - בת ים)
גורליצה הדרום (חולון - בת ים)
סולייוב
קהילת ניסיון עם יחיאל
קהילת ניסיון
דף הבית > הנצחה וזכרון > עולמות שחרבו - קהילות בשואה

קהילות המונצחות בהדרום (חולון - בת ים)

  קהילת אוזורוב
מיקום: פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוזורקוב
מיקום: פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוזיראן
מיקום: ווהלין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוטובצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוטיאן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוטניה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוכן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אולוקא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אולנוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אולקוש
מיקום: מחוז קיילצה, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אולשאן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוסטילה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוסטרה - יוהלין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוסטרוב - מזוביצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוסטרולינקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אוסרוב לובלסקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אופונצה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אופילא לובלסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אושמינה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אטקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת איביא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת איבניץ – רוביזבץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת איישיקוק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אילייה ויאזין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אליטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אלכסנדרוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אלכסנדריה
מיקום: ווהלין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אנטקו
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אניקשט ליטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אסטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אפטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אקרמן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת אריוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בודזאנוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בולחוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בוצץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בורשצוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בזזני
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בזיזין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ביאלה פודלסקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ביאלו בזשג
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ביזון
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ביטן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בייטש
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בילגוריי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בילובזשגי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בלז
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בלזיץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בלכטוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בנפיהוניוד
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברגסז
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברודי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברז'ן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברזנה וויהולין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברזניץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בריגל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בריטשאני
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בריטשבא בשרי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בריינסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת בריצ'אן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברנוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברסטצ'קה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ברסלב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גבורובה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גוניונדז
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גוסטינין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גור
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גורז'ד ליטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גורליצה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גורשיצה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גלובוקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גלובצוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גניבישוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרבוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרבולין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרבנביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרובה שצוצין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרודזיסק מזובצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרויץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת גרשקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דובינישוק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דובינקא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוביעצקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דובנא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוברומייל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דובשין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוד-הורודוק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוזשאני
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דולהא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דולהיינוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דולושיץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דומברביצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דומברובה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דומברובוני
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דומברוון
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דומצ'בה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוקלא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דוקשיץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דושפר
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דיבנישוק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דיווין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דיסנה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דלוגאשאדלא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דמביצה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דמבלון
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דמודובקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דרובין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דרויה דרויסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת דרצין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הולשני קרוא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הונגריה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הוסיאטין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הורודנקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הורוכוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת הרצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ואיסלויצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ודיסלב סנדישוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ודישקוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ווארקילאן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ווינילוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וויעלפאלע
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ווישנביץ
מיקום: ווהלין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וולמין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וולצין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וורקא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וורקלין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וטילשקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ויליקא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וילקובישקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וילקנשקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ויסוקה מזוביצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וירזבניק סטרכוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וישגרוד
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וישנובא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וישניץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וישקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ולודימורץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וליצלבק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ולקה ביצ'ה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת וסטרוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ורונובא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ורוקביץ – אוזירן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זאקרוצים
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זבראז'
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זבריצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זגורש
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זולין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זורומין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זיחלין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זיסל ז'טל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ז'לוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זליכוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זלקבקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זסטבנה בוקבינה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זקליקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ז'רקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זררדוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת זשעטל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חודל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חוטין
מיקום: באסאראביה, רומניה
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חומסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חוסט
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חורוסקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חורז'ל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חלם
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת חמלניק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טביטראג
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טבריג ליטא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טוטשין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טומשוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טומשוב לובלסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טורצין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טושון
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טישובצה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טלומטץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טלונגץ טימניץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טלז
מיקום: ליטא
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טליכן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טרוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טרוכנבורד
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טריסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טרנוגרד
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טרסטינא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טרספול
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טשובין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת טשין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאנוב לובלין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאנוב פודלסקי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאנוב פינסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאסלו
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאש – יסי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יאשינובקה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יבוזנה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יבורוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יון
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יטנה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ינדזילב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת יקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת כורזול
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת כשנוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לאנוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לאנצוט
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לאסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לובומיל
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לוברטוב
מיקום: מחוז לובלין, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לודביפול
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לודז'
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לודמיר
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לומאז ורוסוש
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לומז'אן
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לונינץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לוצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לוקב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לחבא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לחוביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לטביה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליאניפולי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליבאו
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לינטשיץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליפנה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליפסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליפקני
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ליצנט
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לנין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת לשצוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מאקוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מודז'יץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מוטלא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מונסרוזישקא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מונקץ'
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מורד
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מורדי שביבת שדביץ שקלרז
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מזיריטש
מיקום: מחוז ווהלין, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מזרץ (גדול)
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מיורי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מייצשט
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מיכוב
מיקום: מחוז קילץ, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מיכוב
מיקום: מחוז לובלין, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מיליץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מילניצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מינסק מאזובייצק
מיקום: ורשה והגליל, פולין
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מינשק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מיקשביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מלא סדלישצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מניעביץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מריאמפול
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מרימסול
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מרצינקנץ
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת מרקשוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת נובי - טרג
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת נובידבור
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת ניסוויז
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת נשלסק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סאודניצא
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סאטמר – קרולי
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סאנו
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סאנוק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סביצלוף
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סובאלק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סוביבור - ולודבה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סוחובולה
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סוכצ'וב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סוקולוב
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סורוצק
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)
מידע נוסף

  קהילת סטולין
מיקום:
מונצחת בהדרום (חולון - בת ים)