| |


בס"ד, יום רביעי ז' בניסן תש"פ  1.4.2020
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
קהילות המונצחות בבתי העלמין
וילנה קרית שאול
מלאבה קרית שאול
האליץ קרית שאול
סאמבור קרית שאול
נייפולומיצה קרית שאול
זמושץ' קרית שאול
טלוסטה קרית שאול
קראקוב קרית שאול
ראדום קרית שאול
קסטוריה קרית שאול
מינסק קרית שאול
אושווינצים קרית שאול
איזביצה קרית שאול
גרודנה קרית שאול
ונגרוב קרית שאול
אבא קרית שאול
וולברום קרית שאול
ויילון קרית שאול
טרנוב קרית שאול
לושיץ קרית שאול
לובלין קרית שאול
לבוב קרית שאול
קוריץ קרית שאול
סטרי קרית שאול
מיר קרית שאול
רדזיווילוב קרית שאול
רוהאטין קרית שאול
סומאץ קובי קרית שאול
טרדופיץ קרית שאול
בוכניה קרית שאול
שוויציאג קרית שאול
סטניסלבוב קרית שאול
אוסטרבוצה קרית שאול
וולוזין קרית שאול
בריסק קרית שאול
סליהם קרית שאול
קרושניביץ קרית שאול
ודוביצה קרית שאול
האשט קרית שאול
בוקובזה קרית שאול
נאורעדוק קרית שאול
נובי-סונץ קרית שאול
פרמישלן קרית שאול
סטשמישיץ קרית שאול
סלונים קרית שאול
בוקובינה קרית שאול
קולומיאה נחלת יצחק
לידא נחלת יצחק
קורוב נחלת יצחק
קהילות ליטא נחלת יצחק
באבי יאר נחלת יצחק
טרבלינקה נחלת יצחק
רדומסק נחלת יצחק
פודמביצה נחלת יצחק
דרוהובויץ נחלת יצחק
בוריסלב נחלת יצחק
הרובישוב נחלת יצחק
פודבולוציסק נחלת יצחק
וולקוביסק נחלת יצחק
רווה רוסקה נחלת יצחק
זולקוב נחלת יצחק
רישא נחלת יצחק
צנסטיחוב נחלת יצחק
מאידנק גיטו סיקל נחלת יצחק
זלשצוקי נחלת יצחק
יגלניצה נחלת יצחק
ליבאי נחלת יצחק
פודהייצה נחלת יצחק
לומזה נחלת יצחק
זגלמביא נחלת יצחק
זדונסקה וולה טרומפלדור
מזיריטש הדרום (חולון - בת ים)
חוטין הדרום (חולון - בת ים)
לוברטוב הדרום (חולון - בת ים)
סלומניקי הדרום (חולון - בת ים)
אולקוש הדרום (חולון - בת ים)
מינסק מאזובייצק הדרום (חולון - בת ים)
קובנה הדרום (חולון - בת ים)
אוזורקוב הדרום (חולון - בת ים)
אוטובצק הדרום (חולון - בת ים)
אוזיראן הדרום (חולון - בת ים)
אוזורוב הדרום (חולון - בת ים)
אוטיאן הדרום (חולון - בת ים)
אוטניה הדרום (חולון - בת ים)
אוכן הדרום (חולון - בת ים)
אולוקא הדרום (חולון - בת ים)
אולנוב הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרה - יוהלין הדרום (חולון - בת ים)
אוסטילה הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרולינקה הדרום (חולון - בת ים)
אוסטרוב - מזוביצק הדרום (חולון - בת ים)
אוסרוב לובלסקי הדרום (חולון - בת ים)
אופילא לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
אופונצה הדרום (חולון - בת ים)
אושמינה הדרום (חולון - בת ים)
איביא הדרום (חולון - בת ים)
איבניץ – רוביזבץ הדרום (חולון - בת ים)
איישיקוק הדרום (חולון - בת ים)
אליטא הדרום (חולון - בת ים)
אלכסנדרוב הדרום (חולון - בת ים)
אנטקו הדרום (חולון - בת ים)
אניקשט ליטא הדרום (חולון - בת ים)
אסטא הדרום (חולון - בת ים)
אקרמן הדרום (חולון - בת ים)
אריוב הדרום (חולון - בת ים)
בודזאנוב הדרום (חולון - בת ים)
בוצץ הדרום (חולון - בת ים)
בורשצוב הדרום (חולון - בת ים)
בזזני הדרום (חולון - בת ים)
בזיזין הדרום (חולון - בת ים)
ביאלו בזשג הדרום (חולון - בת ים)
בלז הדרום (חולון - בת ים)
ביזון הדרום (חולון - בת ים)
בייטש הדרום (חולון - בת ים)
בילגוריי הדרום (חולון - בת ים)
בלכטוב הדרום (חולון - בת ים)
בלזיץ הדרום (חולון - בת ים)
בנפיהוניוד הדרום (חולון - בת ים)
ברגסז הדרום (חולון - בת ים)
ברודי הדרום (חולון - בת ים)
ברזנה וויהולין הדרום (חולון - בת ים)
ברזניץ הדרום (חולון - בת ים)
בריטשאני הדרום (חולון - בת ים)
בריטשבא בשרי הדרום (חולון - בת ים)
גרודזיסק מזובצק הדרום (חולון - בת ים)
בריינסק הדרום (חולון - בת ים)
ברנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
ברסלב הדרום (חולון - בת ים)
ברז'ן הדרום (חולון - בת ים)
בולחוב הדרום (חולון - בת ים)
ביטן הדרום (חולון - בת ים)
גבורובה הדרום (חולון - בת ים)
גוניונדז הדרום (חולון - בת ים)
גוסטינין הדרום (חולון - בת ים)
גור הדרום (חולון - בת ים)
גורז'ד ליטא הדרום (חולון - בת ים)
גלובוקי הדרום (חולון - בת ים)
גלובצוב הדרום (חולון - בת ים)
גניבישוב הדרום (חולון - בת ים)
גרבולין הדרום (חולון - בת ים)
גרבנביץ הדרום (חולון - בת ים)
גרובה שצוצין הדרום (חולון - בת ים)
גרויץ הדרום (חולון - בת ים)
גרשקוב הדרום (חולון - בת ים)
גורשיצה הדרום (חולון - בת ים)
דובשין הדרום (חולון - בת ים)
דובינקא הדרום (חולון - בת ים)
דוברומייל הדרום (חולון - בת ים)
דוד-הורודוק הדרום (חולון - בת ים)
דוביעצקי הדרום (חולון - בת ים)
דובנא הדרום (חולון - בת ים)
דוזשאני הדרום (חולון - בת ים)
דולהא הדרום (חולון - בת ים)
דלוגאשאדלא הדרום (חולון - בת ים)
דולהיינוב הדרום (חולון - בת ים)
דומברובה הדרום (חולון - בת ים)
דומברביצא הדרום (חולון - בת ים)
דומברוון הדרום (חולון - בת ים)
דוקלא הדרום (חולון - בת ים)
דוקשיץ הדרום (חולון - בת ים)
דולושיץ הדרום (חולון - בת ים)
דובינישוק הדרום (חולון - בת ים)
דיווין הדרום (חולון - בת ים)
דיסנה הדרום (חולון - בת ים)
דמבלון הדרום (חולון - בת ים)
דמודובקה הדרום (חולון - בת ים)
דושפר הדרום (חולון - בת ים)
דרובין הדרום (חולון - בת ים)
דרויה דרויסק הדרום (חולון - בת ים)
דרצין הדרום (חולון - בת ים)
הולשני קרוא הדרום (חולון - בת ים)
הונגריה הדרום (חולון - בת ים)
הוסיאטין הדרום (חולון - בת ים)
הורודנקה הדרום (חולון - בת ים)
הורוכוב הדרום (חולון - בת ים)
הרצא הדרום (חולון - בת ים)
ואיסלויצא הדרום (חולון - בת ים)
ודיסלב סנדישוב הדרום (חולון - בת ים)
ודישקוביץ הדרום (חולון - בת ים)
ווינילוב הדרום (חולון - בת ים)
ווישנביץ הדרום (חולון - בת ים)
וויעלפאלע הדרום (חולון - בת ים)
ויליקא הדרום (חולון - בת ים)
וילקובישקי הדרום (חולון - בת ים)
ויסוקה מזוביצק הדרום (חולון - בת ים)
וירזבניק סטרכוביץ הדרום (חולון - בת ים)
וישגרוד הדרום (חולון - בת ים)
וישקוב הדרום (חולון - בת ים)
וישניץ הדרום (חולון - בת ים)
וישנובא הדרום (חולון - בת ים)
וליצלבק הדרום (חולון - בת ים)
ולודימורץ הדרום (חולון - בת ים)
וטילשקי הדרום (חולון - בת ים)
ורונובא הדרום (חולון - בת ים)
וורקא הדרום (חולון - בת ים)
ורוקביץ – אוזירן הדרום (חולון - בת ים)
וורקלין הדרום (חולון - בת ים)
זאקרוצים הדרום (חולון - בת ים)
זבריצא הדרום (חולון - בת ים)
זבראז' הדרום (חולון - בת ים)
זגורש הדרום (חולון - בת ים)
זולין הדרום (חולון - בת ים)
זורומין הדרום (חולון - בת ים)
זיחלין הדרום (חולון - בת ים)
ז'לוב הדרום (חולון - בת ים)
זליכוב הדרום (חולון - בת ים)
זלקבקה הדרום (חולון - בת ים)
זסטבנה בוקבינה הדרום (חולון - בת ים)
זקליקוב הדרום (חולון - בת ים)
זררדוב הדרום (חולון - בת ים)
ז'רקי הדרום (חולון - בת ים)
זיסל ז'טל הדרום (חולון - בת ים)
חודל הדרום (חולון - בת ים)
חומסק הדרום (חולון - בת ים)
חוסט הדרום (חולון - בת ים)
חורוסקוב הדרום (חולון - בת ים)
חלם הדרום (חולון - בת ים)
חמלניק הדרום (חולון - בת ים)
טביטראג הדרום (חולון - בת ים)
טבריג ליטא הדרום (חולון - בת ים)
טומשוב הדרום (חולון - בת ים)
טומשוב לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
טורצין הדרום (חולון - בת ים)
טושון הדרום (חולון - בת ים)
טישובצה הדרום (חולון - בת ים)
טלונגץ טימניץ הדרום (חולון - בת ים)
טלז הדרום (חולון - בת ים)
טליכן הדרום (חולון - בת ים)
טרוביץ הדרום (חולון - בת ים)
טריסק הדרום (חולון - בת ים)
טרנוגרד הדרום (חולון - בת ים)
טרסטינא הדרום (חולון - בת ים)
טשובין הדרום (חולון - בת ים)
טרספול הדרום (חולון - בת ים)
טרוכנבורד הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב לובלין הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב פודלסקי הדרום (חולון - בת ים)
יאנוב פינסק הדרום (חולון - בת ים)
יאסלו הדרום (חולון - בת ים)
יאש – יסי הדרום (חולון - בת ים)
יאשינובקה הדרום (חולון - בת ים)
יבוזנה הדרום (חולון - בת ים)
יבורוב הדרום (חולון - בת ים)
יון הדרום (חולון - בת ים)
יטנה הדרום (חולון - בת ים)
ינדזילב הדרום (חולון - בת ים)
יקוב הדרום (חולון - בת ים)
כורזול הדרום (חולון - בת ים)
כשנוב הדרום (חולון - בת ים)
לאנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לובומיל הדרום (חולון - בת ים)
לודביפול הדרום (חולון - בת ים)
לודז' הדרום (חולון - בת ים)
לוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לודמיר הדרום (חולון - בת ים)
לומז'אן הדרום (חולון - בת ים)
לונינץ הדרום (חולון - בת ים)
לוצק הדרום (חולון - בת ים)
לוקב הדרום (חולון - בת ים)
לחבא הדרום (חולון - בת ים)
לחוביץ הדרום (חולון - בת ים)
לטביה הדרום (חולון - בת ים)
ליאניפולי הדרום (חולון - בת ים)
ליבאו הדרום (חולון - בת ים)
לינטשיץ הדרום (חולון - בת ים)
ליפנה הדרום (חולון - בת ים)
ליפקני הדרום (חולון - בת ים)
ליפסק הדרום (חולון - בת ים)
ליצנט הדרום (חולון - בת ים)
לנין הדרום (חולון - בת ים)
לשצוב הדרום (חולון - בת ים)
מאקוב הדרום (חולון - בת ים)
מודז'יץ הדרום (חולון - בת ים)
מוטלא הדרום (חולון - בת ים)
מונסרוזישקא הדרום (חולון - בת ים)
מונקץ' הדרום (חולון - בת ים)
מזרץ (גדול) הדרום (חולון - בת ים)
מיורי הדרום (חולון - בת ים)
מייצשט הדרום (חולון - בת ים)
מיכוב הדרום (חולון - בת ים)
מיכוב הדרום (חולון - בת ים)
מיליץ הדרום (חולון - בת ים)
מיקשביץ הדרום (חולון - בת ים)
מרימסול הדרום (חולון - בת ים)
מרצינקנץ הדרום (חולון - בת ים)
מרקשוב הדרום (חולון - בת ים)
מלא סדלישצא הדרום (חולון - בת ים)
מילניצא הדרום (חולון - בת ים)
מניעביץ הדרום (חולון - בת ים)
סאודניצא הדרום (חולון - בת ים)
סאנוק הדרום (חולון - בת ים)
סאנו הדרום (חולון - בת ים)
סביצלוף הדרום (חולון - בת ים)
סובאלק הדרום (חולון - בת ים)
סוביבור - ולודבה הדרום (חולון - בת ים)
סוכצ'וב הדרום (חולון - בת ים)
סוקולוב הדרום (חולון - בת ים)
סורוצק הדרום (חולון - בת ים)
סטולין הדרום (חולון - בת ים)
סטוק הדרום (חולון - בת ים)
סטרוזניץ הדרום (חולון - בת ים)
סטיובץ הדרום (חולון - בת ים)
סטפן הדרום (חולון - בת ים)
סטרדין הדרום (חולון - בת ים)
סטריקוב הדרום (חולון - בת ים)
סטשוב הדרום (חולון - בת ים)
סמיאטיץ הדרום (חולון - בת ים)
סנדוציר – ציזמיר הדרום (חולון - בת ים)
סעלישטץ הדרום (חולון - בת ים)
סקולעני הדרום (חולון - בת ים)
סקוריאו הדרום (חולון - בת ים)
סקלא הדרום (חולון - בת ים)
סקרזקו הדרום (חולון - בת ים)
סקרנביץ הדרום (חולון - בת ים)
סרנאקי הדרום (חולון - בת ים)
סריני הדרום (חולון - בת ים)
סרניק הדרום (חולון - בת ים)
סרטפול הדרום (חולון - בת ים)
סאטמר – קרולי הדרום (חולון - בת ים)
עדן הדרום (חולון - בת ים)
פאבניץ הדרום (חולון - בת ים)
פינצוב הדרום (חולון - בת ים)
פודברודז' הדרום (חולון - בת ים)
פוהוסט הדרום (חולון - בת ים)
פולבי הדרום (חולון - בת ים)
פוריסוב הדרום (חולון - בת ים)
פיוטרקוב הדרום (חולון - בת ים)
פילבישקי הדרום (חולון - בת ים)
פילץ הדרום (חולון - בת ים)
פינסק קרלין הדרום (חולון - בת ים)
פונצוב הדרום (חולון - בת ים)
פלוטניצה הדרום (חולון - בת ים)
פלונגיאן הדרום (חולון - בת ים)
פלונסק הדרום (חולון - בת ים)
פלוצק הדרום (חולון - בת ים)
פלוטוסק הדרום (חולון - בת ים)
פלניץ הדרום (חולון - בת ים)
פרגה הדרום (חולון - בת ים)
פרוזני הדרום (חולון - בת ים)
קוסטיפול הדרום (חולון - בת ים)
פרושוביץ הדרום (חולון - בת ים)
פרושניה הדרום (חולון - בת ים)
פרמפאל הדרום (חולון - בת ים)
פרמשלאן הדרום (חולון - בת ים)
פרצוב הדרום (חולון - בת ים)
פשדבוז הדרום (חולון - בת ים)
פשיטיק הדרום (חולון - בת ים)
ציזוב הדרום (חולון - בת ים)
צ'חנוביץ הדרום (חולון - בת ים)
צכאנוב הדרום (חולון - בת ים)
קאליש הדרום (חולון - בת ים)
קובל הדרום (חולון - בת ים)
קוברין הדרום (חולון - בת ים)
קוזניץ הדרום (חולון - בת ים)
קולבסוב הדרום (חולון - בת ים)
קולו קולא הדרום (חולון - בת ים)
קולנו הדרום (חולון - בת ים)
קולקי הדרום (חולון - בת ים)
קומירוב לובלסק הדרום (חולון - בת ים)
קומרנו הדרום (חולון - בת ים)
קונין הדרום (חולון - בת ים)
קונסטנטין הדרום (חולון - בת ים)
קונסטנטינוב הדרום (חולון - בת ים)
קונסק הדרום (חולון - בת ים)
קוסוב הדרום (חולון - בת ים)
קוטנה הדרום (חולון - בת ים)
קורניץ הדרום (חולון - בת ים)
קוצק הדרום (חולון - בת ים)
קושיצה הדרום (חולון - בת ים)
קומרוק הדרום (חולון - בת ים)
קילף הדרום (חולון - בת ים)
קלבריא הדרום (חולון - בת ים)
קלובוצק הדרום (חולון - בת ים)
קלודבא הדרום (חולון - בת ים)
קליין סעולישטץ הדרום (חולון - בת ים)
קלימנטוב הדרום (חולון - בת ים)
קלושון הדרום (חולון - בת ים)
קלעוואן הדרום (חולון - בת ים)
קלצק הדרום (חולון - בת ים)
קמין קושבסקי הדרום (חולון - בת ים)
קרטוז ברזה הדרום (חולון - בת ים)
קרובויה אוזרו הדרום (חולון - בת ים)
קרוביץ בלשצניק הדרום (חולון - בת ים)
קרילוב הדרום (חולון - בת ים)
קריניקי הדרום (חולון - בת ים)
קרמניץ שומסק הדרום (חולון - בת ים)
קריסטינולפול הדרום (חולון - בת ים)
קרשנוברוד הדרום (חולון - בת ים)
קרסטנוב הדרום (חולון - בת ים)
קרשניק הדרום (חולון - בת ים)
ראדין הדרום (חולון - בת ים)
ראדין - ישיבת חפץ חיים הדרום (חולון - בת ים)
ראחוב הדרום (חולון - בת ים)
ראקושטין הדרום (חולון - בת ים)
רדאוף בוקבינה הדרום (חולון - בת ים)
רדזימין הדרום (חולון - בת ים)
רדומישל הדרום (חולון - בת ים)
רדזין הדרום (חולון - בת ים)
רדיחוב הדרום (חולון - בת ים)
רובנו הדרום (חולון - בת ים)
רוזקי הדרום (חולון - בת ים)
רוז'אן הדרום (חולון - בת ים)
רוזשאן – רוזיננוי הדרום (חולון - בת ים)
רוזישץ ווהולין הדרום (חולון - בת ים)
רופשיץ הדרום (חולון - בת ים)
רוקיטנה הדרום (חולון - בת ים)
רטנה הדרום (חולון - בת ים)
רייביץ הדרום (חולון - בת ים)
רימנוב הדרום (חולון - בת ים)
ריקי הדרום (חולון - בת ים)
רצונז הדרום (חולון - בת ים)
שאקי הדרום (חולון - בת ים)
שבלי הדרום (חולון - בת ים)
שדליץ שקלרז' הדרום (חולון - בת ים)
שדלישצ'ה הדרום (חולון - בת ים)
שטוך הדרום (חולון - בת ים)
שטופניצה הדרום (חולון - בת ים)
שידלוביץ הדרום (חולון - בת ים)
שידלוף הדרום (חולון - בת ים)
שינבא הדרום (חולון - בת ים)
מורדי שביבת שדביץ שקלרז הדרום (חולון - בת ים)
שצקושין הדרום (חולון - בת ים)
שקוד הדרום (חולון - בת ים)
שירדז' הדרום (חולון - בת ים)
שרפץ הדרום (חולון - בת ים)
שורני הדרום (חולון - בת ים)
מינשק הדרום (חולון - בת ים)
שלומוקי הדרום (חולון - בת ים)
קוברה הדרום (חולון - בת ים)
סטרכוביץ הדרום (חולון - בת ים)
אטקי הדרום (חולון - בת ים)
אולשאן הדרום (חולון - בת ים)
ולקה ביצ'ה הדרום (חולון - בת ים)
שרקובשצ'ינזה הדרום (חולון - בת ים)
וולצין הדרום (חולון - בת ים)
קנישין הדרום (חולון - בת ים)
בילובזשגי הדרום (חולון - בת ים)
חורז'ל הדרום (חולון - בת ים)
טלומטץ הדרום (חולון - בת ים)
רוזבדוב הדרום (חולון - בת ים)
לומאז ורוסוש הדרום (חולון - בת ים)
מורד הדרום (חולון - בת ים)
ביאלה פודלסקה הדרום (חולון - בת ים)
קרסנה הדרום (חולון - בת ים)
פוטוק זלוטי הדרום (חולון - בת ים)
ברסטצ'קה הדרום (חולון - בת ים)
טשין הדרום (חולון - בת ים)
סרהיי הדרום (חולון - בת ים)
אפטא הדרום (חולון - בת ים)
ניסוויז הדרום (חולון - בת ים)
סלוניקי הדרום (חולון - בת ים)
נובידבור הדרום (חולון - בת ים)
לאסק הדרום (חולון - בת ים)
קרסנוברוד הדרום (חולון - בת ים)
ציזבה - זארומב הדרום (חולון - בת ים)
רקישוק הדרום (חולון - בת ים)
אילייה ויאזין הדרום (חולון - בת ים)
וילקנשקי הדרום (חולון - בת ים)
מריאמפול הדרום (חולון - בת ים)
דומברובוני הדרום (חולון - בת ים)
נשלסק הדרום (חולון - בת ים)
בריגל הדרום (חולון - בת ים)
בריצ'אן הדרום (חולון - בת ים)
פצנוב הדרום (חולון - בת ים)
נובי - טרג הדרום (חולון - בת ים)
טוטשין הדרום (חולון - בת ים)
לאנצוט הדרום (חולון - בת ים)
גרבוביץ הדרום (חולון - בת ים)
וולמין הדרום (חולון - בת ים)
סקורני הדרום (חולון - בת ים)
סקאלאט הדרום (חולון - בת ים)
אלכסנדריה הדרום (חולון - בת ים)
סוחובולה הדרום (חולון - בת ים)
דיבנישוק הדרום (חולון - בת ים)
קורפו הדרום (חולון - בת ים)
סטופוניצה הדרום (חולון - בת ים)
רובנה הדרום (חולון - בת ים)
סרוצק הדרום (חולון - בת ים)
וסטרוב הדרום (חולון - בת ים)
קיידן הדרום (חולון - בת ים)
סטוצק הדרום (חולון - בת ים)
קשפיץ הדרום (חולון - בת ים)
דומצ'בה הדרום (חולון - בת ים)
ווארקילאן הדרום (חולון - בת ים)
דמביצה הדרום (חולון - בת ים)
זשעטל הדרום (חולון - בת ים)
סיגש הדרום (חולון - בת ים)
סערעט הדרום (חולון - בת ים)
קזמארוק הדרום (חולון - בת ים)
רדאוץ הדרום (חולון - בת ים)
גורליצה הדרום (חולון - בת ים)
סולייוב
קהילת ניסיון עם יחיאל
קהילת ניסיון
דף הבית > הנצחה וזכרון > עולמות שחרבו - קהילות בשואה
וילנה
מונצחת בבית עלמין קרית שאול
מיקום: ליטא

אוכלוסייה יהודית לפני השואה: בסביבות ה-100,000

אוכלוסייה יהודית אחרי השואה: אלפים בודדים

בתחילת המאה העשרים הגיעה הקהילה היהודית בוילנה לשיא פריחתה. בוילנה התגוררו באותה העת קרוב ל-100,000 יהודים, שהיוו כמעט מחצית מכלל התושבים בעיר. וילנה היא אמנם עיר הבירה של ליטא, אבל הכינוי הנפוץ שלה היה "ירושלים הליטאית", בגלל מקומם הבולט של היהודים בחיי העיר. ב"ירושלים הליטאית" היו כ-105 בתי-כנסת. כל התנועות הפוליטיות, הרעיוניות והדתיות של יהדות אירופה המודרנית פעלו בוילנה, וחלקן הגדול למעשה נוסדו בקרב הקהילה היהודית הגדולה והתוססת של העיר.

היסטוריה מוקדמת

הקהילה היהודית של וילנה נזכרת לראשונה ברישומי מיסים של העיר משנת 1568, אך היסטוריונים מעריכים כי הייתה התיישבות יהודית בעיר כבר כמה עשרות שנים קודם לכן. בשנת 1633 הוענקה ליהודי וילנה "חבילת זכויות" שהתירה להם לעסוק בכל תחומי המסחר, ולהתגורר בכל רחובות העיר. למרות הריחוק הגיאוגרפי של וילנה ממרכז אירופה, הגיעו לעיר יהודים ממערב ומרכז אירופה, בעיקר מהערים פרנקפורט ופראג. באמצע המאה ה-17 התגוררו בוילנה כ-15,000 בני-אדם, מתוכם 3,000 יהודים.

בשנת 1794 פרצה מלחמה רוסיה-ליטא. הצבא הרוסי כבש את ליטא ובממלכה פרץ מרד אנטי-רוסי. מרכז הפעילות של המורדים הליטאים היה בוילנה, וצעירים יהודים הצטרפו למורדים, לאות הזדהות עם דרישותיהם להעניק עצמאות לליטא. המרד נכשל, וליטא נשארה בשליטה רוסית. תחת שלטון הצאר נפגע מאוד מעמדם של יהודי ליטא בכלל, ויהודי וילנה בפרט. השלטונות התנכלו ליהודי וילנה בגלל השתתפותם של צעירים יהודים במרד של 1794.

השינוי במעמדם של היהודים בעיני השלטון הרוסי התרחש בשנת 1812, כאשר חיילי הצבא הצרפתי, בפיקודו של נפוליאון, כבשו את ליטא והחלו להתקדם לעבר רוסיה. אלפי גברים יהודים התגייסו לצבא הרוסי, ורבים מהם איבדו את חייהם במהלך הלחימה. השלטונות הרוסיים זקפו עובדה זאת לזכותם של היהודים, ובשנת 1814, בתום המלחמה, ביטלו חלק גדול מההגבלות על היהודים בתחום הכלכלי.

במהלך המאות ה-18 וה-19 הקהילה היהודית בוילנה ביססה את מעמדה כמרכז דתי של כלל יהודי אירופה. חלק מהרבנים הגדולים ביותר ישבו בוילנה, והויכוחים ההלכתיים שהתנהלו בין הרבנים המובילים בעיר השפיעו על החשיבה הדתית של מנהיגים דתיים בקהילות גדולות ורחוקות יותר. בין הרבנים הבולטים שישבו בוילנה במאות ה-18 וה-19 אפשר לציין את הרב אליהו בן סלומון זלמן ("הגאון מוילנה"), הרב צבי הירש קאידנובר והרב ברוך חריף.

בהשפעת הגותו של "הגאון מוילנה", הקהילה היהודית בעיר הפכה מרכז תוסס להתגוששות בין זרם החסידים, לבין זרם "המתנגדים" בהנהגתו של הרב זלמן. במשך שני העשורים האחרונים של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, הסכסוך בין החסידים לבין המתנגדים הגיע לעיתים עד לכדי מעשים אלימים, האשמות שווא בקרב השלטונות במטרה להביא למאסר של היריבים, וקריאות להחרמות וניתוק קשרים כלכליים ומשפחתיים.

בסופו של דבר הצליחו הצדדים להגיע להסכם של "הפסקת אש" בתחילת המאה ה-19, אך גם לאורך המאה ה-19 היו מספר התפרצויות של חילוקי דעות קשים בין הזרמים.

וילנה­ כמרכז הפעילות הפוליטית של העולם היהודי

במהלך יותר ממאה וחמישים שנים, הייתה וילנה מרכז חשוב של העולם היהודי דתי. במחצית המאה ה-19 החלה בוילנה תופעה יהודית אחרת, חשובה ומשמעותית לא פחות, שגרמה גם היא לזעזוע וחילוקי דעות בעולם היהודי. בשנת 1842 הונחה בוילנה אחת מאבני היסוד החשובות ביותר של תנועת ההשכלה היהודית, כאשר החלה הקמתם של בתי-ספר חילוניים, במימון הממשלה הרוסית, שיועדו לקהילה היהודית. השלטון הרוסי החדש ראה ביהודים חברה בעלת פוטנציאל גדול בתחומי ההשכלה, והשקיעה מאמצים רבים בניסיון "להופכם לרוסים", כלומר לחשוף אותם להשכלה הנוצרית-מערבית.

בשנת 1847 הוקם בוילנה סמינר רבני, במימונה של הממשלה הרוסית. בהמשך הוקמו עוד בתי-ספר חילוניים של הממשלה הרוסית, והמגמה התפשטה מוילנה גם לערים נוספות בליטא ובפולין.

יחד עם ההשכלה החלה לפרוח בוילנה גם הפעילות הפוליטית היהודית. בשנת 1861 החלו לפעול בוילנה יהודים סוציאליסטים, שצמחו בסמינר הרבני בעיר, וניסו להוכיח את הקשר בין הרעיונות הסוציאליסטיים לבין ההגות היהודית. גם האגודות היהודיות הדתיות, שבמהלך המאה ה-20 כבר פעלו כמעט בכל קהילה יהודית במרכז ומזרח אירופה, החלו לפעול בוילנה בעשורים האחרונים של המאה ה-19.

פעילותם של הסוציאליסטים היהודים נחלשה בשנות השבעים, אבל לקראת סוף שנות השמונים היא התחדשה במלוא כוחה. וילנה הפכה למעשה למרכז הפעילות היהודית-סוציאליסטית. באותה התקופה כבר היו יהודי וילנה כ-40% מכלל תושבי העיר, ומנו יותר מ-70,000 בני-אדם.

ועידה של אנשי רוח יהודים סוציאליסטיים נערכה בוילנה ב-1895. מפלגת "הבונד", התנועה היהודית סוציאליסטית הגדולה ביותר באירופה, נוסדה בכנס שנערך בקרב פועלים יהודים בוילנה בשנת 1897. וילנה, לצד הבירה הפולנית וארשה, הייתה מוקד הפעילות העיקרי של "הבונד", ושם גם נקבעו המשרדים הראשיים של המפלגה.

לא רק הסוציאליסטים והיהודים האורתודוכסים פעלו בוילנה בהיקף רחב, אלא גם התנועות הציוניות. אחד מהסניפים הראשונים והגדולים ביותר של "חיבת ציון" הוקם בוילנה בסוף המאה ה-19. הרצל ביקר בעיר בשנת 1903 והתקבל במפגן תמיכה של אלפי יהודים. המשרדים הראשיים של "הארגון הציוני הרוסי" ישבו בוילנה במשך קרוב לעשור, כמו גם משרדיה הראשיים של תנועת "פועלי ציון".

במהלך מלחמת העולם הראשונה נכבשה ליטא על-ידי הצבא הגרמני, אך לאחר-מכן זכתה שוב בעצמאות, מה שגרם לתחילתו של הכיבוש הפולני במדינה. למעשה, ליטא הייתה מצויה במלחמה מ-1914 ועד ל-1920. המלחמה גרמה לנזקים כלכליים רבים, וכמובן שגם היהודים נפגעו, כולל הקהילה היהודית בוילנה. צעירים יהודים רבים בוילנה לקחו חלק במלחמה נגד הצבא הפולני, ובשנת 1919, כנקמה על מעורבותם של יהודים בלוחמה, רצחו הפולנים קרוב ל-100 יהודים חפים מפשע ברחוב מרכזי בעיר.

החל משנת 1922 נגמרה הלוחמה, והגיעה תקופה של פריחה בשביל הקהילה היהודית בוילנה. בתקופה הזו הייתה וילנה ללא כל ספק "ירושלים הליטאית". בתקופה הזו הוקמו בוילנה בתי-ספר רבים ללימוד עברית, ונוצר מעין קונפליקט פנימי בין תומכי היידיש לתומכי העברית. התנועות הציוניות רצו להרחיב את החינוך בעברית, ואילו תומכי "הבונד" האמינו שיש לחזק את החינוך לתרבות ושפת היידיש. בשנת 1924 הוקם בוילנה "המרכז העולמי לחקר שפת היידיש".

מתחילת המאה העשרים עד למלחמת העולם השנייה

הדברים השתנו ללא היכר בספטמבר של 1939, כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה. הצבא האדום של ברית המועצות פלש לליטא עם תחילת המלחמה וסיפח אותה לתחומי ברה"מ. וילנה ספגה נזקים בעקבות הפעילות הצבאית, אך הבעיה האמיתית של יהודי העיר הייתה זרימה המונית של פליטים יהודים מפולין, שברחו מאימת הצבא הגרמני. השלטון הרוסי בוילנה החזיק מעמד במשך כשנתיים. ב-24 ביוני, 1941, יומיים לאחר תחילתו של "מבצע ברברוסה", כבשו חיילים גרמניים את וילנה. אלפי ליטאים, תומכי המפלגה הנאצית, קיבלו את הצבא הגרמני בפרחים. עוד באותו היום החלו הגרמנים לנקוט בהגבלות כנגד האוכלוסייה היהודית בעיר.

למנהיגי הארגונים הציוניים ו"הבונד" שנותרו בגטו, היה ברור כי אין בכוונתם להיכנע לגרמנים ללא מאבק. בינואר 1942 הם החלו לאסוף נשק והקימו ארגון מחתרת משותף. הגרמנים גילו על הארגון בעזרת מערך המודיעין שלהם, והצליחו לאסור את אחד מהמפקדים, יצחק ויטנברג. פעולת ההתנגדות המשמעותית הראשונה של ארגון המחתרת היהודי בגטו וילנה היה מבצע השחרור של ויטנברג. חברי המחתרת הצליחו להרוג את החיילים שהובילו את ויטנברג למשרדי הגסטאפו ולשחרר אותו.

באותו הערב הודיעו המפקדים הגרמנים לראשי היודנראט בוילנה, כי עליהם להסגיר את ויטנברג, ואם לא, יוצאו להורג כל היהודים בגטו. ויטנברג החליט להסגיר את עצמו בכדי למנוע מכלל האוכלוסייה להיענש על פעולותיו, ונרצח בעינויים במרתפי החקירה של הגסטאפו. שאר חברי המחתרת החליטו לעבור ליערות הסמוכים לוילנה, להצטרף לארגוני הפרטיזנים הליטאים, ולחכות לשעת כושר מתאימה בכדי לפעול כנגד הגרמנים בגטו.

ב-1 בספטמבר פרצו הקרבות הראשונים בין לוחמי המחתרת לבין הצבא הגרמני. הגרמנים ספגו אבידות רבות יותר ממה שציפו, ונסוגו מהגטו. ההתרחשות חזרה על עצמה שוב ב-15 בספטמבר, כאשר הגרמנים התכוונו לשלוח מהגטו כ-10,000 יהודים למחנות ההשמדה. הגרמנים למדו מהמודיעין המוקדם שלהם שלוחמי המחתרת הטמינו פצצות ברחבי הגטו, והחליטו לבטל את הפעולה שלהם.

לוחמי המחתרת החליטו בשלב הזה לעזוב את הגטו ולהצטרף לפרטיזנים ביערות. שבוע לאחר-מכן, החלה סדרת האקציות שהביאו להשמדתו המוחלטת של גטו וילנה.