| |


בס"ד, יום שישי ח' בכסלו תש"פ  6.12.2019
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה

הנפטרים שתאריך אזכרתם חל היום

חוריש ישראל ז"ל
בנימין נסים ז"ל
אוסטרובסקי גיטה ז"ל
בירנבוים אליהו ז"ל
לוי יואל ז"ל
רוזנוסר ברוניה ז"ל
צבילינגר יהודית ז"ל
חנין רוזה ז"ל
פסקר אהרן ז"ל
פליישר פאולה ז"ל
סוכובולסקי אברהם ז"ל
ונטורה משה ז"ל
רסקין אלימלך ז"ל
מוקסי מיכאל ז"ל
זליבנסקי אברהם חיים אלטיר ז"ל
כץ מרים ז"ל
וינר שמואל ז"ל
סטריקובסקי חיה ז"ל
קירשמן אידה שרה ז"ל
טרוביץ יהודה ליב ז"ל
הלר גרשון ז"ל
חבקין חיים ז"ל
חסקלברג חיה ז"ל
רפוביץ מרדכי יוסף ז"ל
רוזין יחזקאל ז"ל
סוסתיאל דוד ז"ל
פסמניק חיים ז"ל
אברבנאל יצחק ז"ל
יורמן חיה ז"ל
אייזקוביץ מנחם ז"ל
שמרלינג אברהם יוסף ז"ל
ברוק ישראל ז"ל
נדבה בילה ז"ל
שוב אריה ז"ל
וולפסון ישראל זאב ז"ל
דוד שוילי שמאי ז"ל
קמישן סרגי ז"ל
גבה היינץ ז"ל
ברקאי מרדכי ז"ל
זהבי רחל ז"ל
אדר אורי ז"ל
רז אברהם ז"ל
בן דב אהרן ז"ל
מרגלית הלה ז"ל
פרחי דינה ז"ל
שרפהרץ מאיר ז"ל
רובינפלד שינדל ז"ל
שינפלד צפורה ז"ל
לוי שרה ז"ל
קוזק ירחמיאל ז"ל
שפי רבקה ז"ל
בור אליעזר ז"ל
גרין דבורה ז"ל
רוכברגר חיים ז"ל
מימון שאול ז"ל
שטודן בן הראש פולה ז"ל
בן ישי אילה ז"ל
קזמיר דניאל בן ציון ז"ל
פנחס יוסף ז"ל
קוגן לאה ז"ל
הכט גדעון ז"ל
לקונישוק חיים ז"ל
אנדרונסקי רוזליה ז"ל
פישביין צירלה ז"ל
חוזין עדה ז"ל
באבא מנשה ז"ל
פישלר יעקב ז"ל
זילברשטיין אריה ז"ל
הוך אלכסנדר ז"ל
קלינג אלחנן ז"ל
פרדיס אברהם ז"ל
סלינס שמואל ז"ל
סיני טוביה ז"ל
בסן פולינה ז"ל
ברגפלד יצחק ז"ל
כובני מרים ז"ל
ארנון צבי ז"ל
רצון זכריה ז"ל
שטיר אוסקר ז"ל
ענקי חוה ז"ל
קנטי פרידה ז"ל
קרין ורה ז"ל
משה צבי ז"ל
ליפשיץ שושנה ז"ל
הורביץ משה ז"ל
שעשוע סלחה ז"ל
טרגנו אסתר ז"ל
גרינברג אהרן ז"ל
מאור אדיט ז"ל
כהן רחל ז"ל
מירוצניק בת שלום איזבלה בלה ז"ל
סגל אוטיליה ז"ל
אוטורגוסט רחל ז"ל
וירוב יצחק ז"ל
הרשקוביץ פרדריקה ז"ל
נחום שרה ז"ל
וייסלפיש רחל ז"ל
קייזר רבקה ז"ל
בן צבי ירדנה ז"ל
רוזנמן יעקב ז"ל
דוד רינה ז"ל
בר נעמי ז"ל
אוסובסקי סנדר ז"ל
פלד חוה ז"ל
פורטנו חיים ז"ל
קמפיאס מרדכי ז"ל
סיגלר סימון ז"ל
אליה כהן סוזן ז"ל
סלבין חנה ז"ל
גספרד וילי ז"ל
רוזנבלום רדנסקי חואן ז"ל
שמש רינה ז"ל
קסטוריאנו אלי רוברט ז"ל
שטרנליכט יעקב ז"ל
קרי מיכאל ז"ל
חלפון יצחק ז"ל
נוימן שמואל ז"ל
שפרלינגס איליה ז"ל
קסף יוסף ז"ל
שלוגר יצחק ז"ל
משולם ויצה ז"ל
מנחם יוסף ז"ל
אברהמיאן מרים ז"ל
גולדפינגר שאול ז"ל
מנשה סביחה ז"ל
אמר יעל ז"ל
חורי סביחה ז"ל
שוקרון אליהו ז"ל
אגמון עמוס ז"ל
גלזר בנימין ז"ל
הקש יוסף ז"ל
גולן ברטה ז"ל
שוהם מילדה ז"ל
ארגון רבקה ז"ל
מיימודס חוליו ז"ל
סדלובסקי לידיה ז"ל
ולדמן איסק ז"ל
דרנש וליה ז"ל
קרפ אידה ז"ל
איליזרוב מלכה ז"ל
טיומקין בשבה ז"ל
רבינוביץ ישראל ז"ל
אגרונוב אלכסנדר ז"ל
אבזוב פרידה ז"ל
רפאלי רגים ז"ל
בנדילן בנימין ז"ל
יוסבשוילי זינדה ז"ל
אלמוני אלמוני ז"ל
ברונשטיין פסח ז"ל
כהנא פרלה ז"ל
אליעזר מרדכי ז"ל
ישועה עובדיה עיצון ז"ל
בראונשטין הילריון ז"ל
זכרי סוניה שרה ז"ל
בן טוב שלמה ז"ל
צאלח גורגיה ז"ל
מגר נסים ז"ל
פרחי בוקה ז"ל
חודאדודי רבי ז"ל
הרשקוביץ ויטה ז"ל
גוטליב חיה ז"ל
עקיבסון מיכאל ז"ל
מזרחי יוסף ז"ל
כהן רבקה ז"ל
ולטר שמעון זיגמונד ז"ל
מוסקוביץ מרים ז"ל
שורץ מרדכי ז"ל
שמיר הימן ז"ל
רייך פרידה ז"ל
מאירסון יהודה ז"ל
לנדור סבינה ז"ל
לוי שמואל חי ז"ל
בייז נסיביאן ז"ל
חורי אדוארד ז"ל
קראוס יהודית אודסה ז"ל
אליאס חנה ז"ל
בן אריה ישי ז"ל
שור מרים ז"ל
בנטציק חסיה ז"ל
בק חנה ז"ל
מורגנשטרן חוה ז"ל
הורן משה ז"ל
שוויצר גניה ז"ל
גוסף רוזה ז"ל
שטינפלד רחל ז"ל
ליבני ראובן ז"ל
למברגר צבי ז"ל
רוזנפרב יעקב ז"ל
ארבילי דוד ז"ל
לוי שושנה ז"ל
חייבי אסתר ז"ל
אלימלך יצחק ז"ל
גול ראובן ז"ל
שורץ רחל מגדה ז"ל
גייגר מרגרטה ז"ל
פסי סולטנה ז"ל
רוזנקרנץ דוד ז"ל
תמיר שלכטר עדנה ז"ל
אקריע יהודה ז"ל
מוכתר שמחה ז"ל
סולומונוב דבורה ז"ל
שמרלינג צבי ז"ל
להב אריה ז"ל
שצדינסקי ניצן אסתר ז"ל
מאזנים יצחק ז"ל
יודלה חוה ז"ל
רוסמן יעקב ז"ל
גולדנברג חיים ז"ל
זיידנויבר מאיר דוד ז"ל
בוצ'יאן יוסף ז"ל
וינדיצקי אסתר ז"ל
חן אברהם ז"ל
שפטלוביץ דוד ז"ל
יעקובזון יוכבד ז"ל
פפר שלמה ז"ל
צרניאקוב פרידה ז"ל
רוסו הנריטה ז"ל
גינסבורג רחל ז"ל
טילינגר דוד ז"ל
בוינובר זלמן ז"ל
גרוטס זמירה ז"ל
אברמוביץ יוסף ז"ל
קלינמן ליפא יום טוב ז"ל
בילין יצחק ז"ל
הורנשטיין שמעון ז"ל
חבה חבא מסעודה ז"ל
שגיב שמואל ז"ל
בורשטיין תיאודורה ז"ל
פיינשרייבר יעקב צבי ז"ל
בנארי בלינה ז"ל
דרורי פרנק משה ז"ל
דרוזדוק מניה ז"ל
ליפשיץ דב ז"ל
הרפודר אטלה ז"ל
מנדלסון שלמה ז"ל
מרדכי חיים ז"ל
ישורון אליעזר ז"ל
מאיר פרידה שולמית ז"ל
קטן אוריאל ז"ל
אילון יעקב יוסף ז"ל
גטניו חיה ז"ל
עמר יעקב ז"ל
בילנקיס צבי ז"ל
שטראוך פרידל ז"ל
ינקלביץ אמה ז"ל
לויה יצחק ז"ל
פרויליך מכס ז"ל
חורונזיצקי מאיר ז"ל
ששון רבקה ז"ל
צרניק אלכסנדר ז"ל
פינקלשטיין פסח ז"ל
סטרץ אברהם ז"ל
בן ישי מיכאל ז"ל
גואטה חריה ז"ל
דרוקר גרהרד ז"ל
ביגל ריסה ז"ל
טננבוים מאשה ז"ל
פרלובה שיינה ז"ל
מלאכי ציונה ז"ל
גורגי אירן ז"ל
שילד שילט משה ז"ל
זוריסט ינטה ז"ל
זילברברג לאה ז"ל
גאטי אליהו פרנץ ז"ל
שרפי ברוניה ז"ל
פרידמן פני ז"ל
סקורצרו סולומון ז"ל
הלדמן רגינה ז"ל
דוד רחל ז"ל
וולובלסקי בן צ טובה ז"ל
סאייג יעקב ז"ל
פלש ג'ורג' ז"ל
מרדר אלקה ז"ל
קונורטי יעקב ז"ל
גולן דוד ז"ל
רובין לאופולד ז"ל
טיכשר עדנה ז"ל
אייזנר מיכאל ז"ל
יעקובוביץ דוד ז"ל
איוני גרטודה ז"ל
ויינשטיין ברטה ז"ל
רוזנטל חיים ז"ל
סיח אברהם ז"ל
מורד מורד ז"ל
סולוביציקי שרה ז"ל
לוי רימה רומה ז"ל
בייגל רוזה ז"ל
נחמן יעקב בכור ז"ל
בדראני ששון ז"ל
ברינדורף רגיגה רבקה ז"ל
ליכטנשטיין חיה ז"ל
וולס ברל ז"ל
שילר אלכסנדר ז"ל
רונאי דזידר שלמה ז"ל
קיש קוש יצחק ז"ל
טביב חממה ז"ל
גורפינקל טוביה ז"ל
שפיגלר רוזה ז"ל
אברך שמואל זאב ז"ל
רובין אברהם ז"ל
דוד יצחק ז"ל
אהרנוביץ חנה ז"ל
שורץ יוסף ז"ל
פרייולד יואל יוליוס ז"ל
קופל פייגה ז"ל
שטהל ישראל ז"ל
רודובסקי משה ז"ל
חבושצבסקי חוושצבסקי שרה ז"ל
סבועי סלימה ז"ל
פינדר אוטילה ז"ל
גולדנברג זאב וולף ז"ל
בארי בבר חיים ז"ל
טרוקר שלמה ז"ל
וידרוביץ אפרים ז"ל
זיאונץ חיה ז"ל
לרנר מרים ז"ל
לנץ שלמה ז"ל
זיגמן רחל ז"ל
ניסימוב מזל ז"ל
גיסר מאיר ז"ל
לוי מזל ז"ל
מורדוף דוד ז"ל
כהן רחל ז"ל
טרשי רימה ז"ל
קופרמן דוד ז"ל
לדר צפורה ז"ל
בן נון שולמית ז"ל
יעקב אברהם ז"ל
קשלס משה ז"ל
באום יחזקאל ז"ל
לוי שלמה ז"ל
בלי פרלה ז"ל
חדד שמעוני רחל ז"ל
הדס אברהם ז"ל
פלקסמן אליעזר ז"ל
זילברמן מרים ז"ל
קוברט אהרן ז"ל
וסל מירוסלב ז"ל
שואל יצחק ז"ל
סברדלוב ניסן זלמן ז"ל
בהם ליזה לוטה ז"ל
הדר לאה ז"ל
קושורובסקי חיה ז"ל
דנציג אלדר ז"ל
זרחי יהודה ז"ל
רינגולד שרה ז"ל
זיידמן גרדה ז"ל
פריצר יוסף ז"ל
ליברמן אברהם ז"ל
הרשפלד חיים ז"ל
קרשברג אסתר רחל ז"ל
שמואל אידה ז"ל
קדר פרידה ז"ל
ישראל מטילדה ז"ל
מנלה משה ז"ל
קונפינו רפאל ז"ל
הוגן משה ז"ל
קונפורטי יצחק ז"ל
גלזר מלך ז"ל
לוי דודה ז"ל
דרזנר אברהם ז"ל
ארביב אלי ז"ל
מנבר אריה יהודה ז"ל
חסמן מרים ז"ל
ציפורי משה ז"ל
אזרד אליס ז"ל
אלון נצלר בצלאל ז"ל
רנד אריה ז"ל
סלומון זאב ז"ל
גלצאנו פרידה ז"ל
אלמאן מרים ז"ל
תמיר ישראל ז"ל
בורנשטיין סוניה ז"ל
כרמלי בן ציון ז"ל
פלישר חיים ז"ל
אוקרן מרים ז"ל
מזרחי ביאה ז"ל
איפקר פאולה ז"ל
ברל מלכה ז"ל
שטיינמץ אברהם ברוך ז"ל
בנבנושתי אידה ז"ל
מושונוב רוזה ז"ל
טופף אייזיק ז"ל
הרשקוביץ אייזיק ז"ל
ליבמן יעקב ז"ל
תמרלין עמנואל ז"ל
מושקוביץ אליהו ז"ל
קשי משה ז"ל
טשבן טוביה ז"ל
וינברג לייב ז"ל
בירנבאום רחל ז"ל
רוזנפלד אלכסנדר ז"ל
רזניצקי אברהם ז"ל
קבלרו רוזינה ז"ל
ראוכר ישראל ז"ל
כהן מאיר ז"ל
בן דוד אהרן ז"ל
אלקלעי רחל ז"ל
לוי ליזה ז"ל
פרולוב משה ז"ל
אלנבויגן רייזל ז"ל
יום טוב בוקו ז"ל
איזק חנה רחל ז"ל
שקר חביבה ז"ל
דניאל יעקב ז"ל
עדנייה דבורה ז"ל
לוי ג'חלה ז"ל
פרידמן אסתר רבקה ז"ל
יוסטר מרגרטה ז"ל
אורנבוך גניה ז"ל
גאוי אלגאוי בכור ז"ל
טיטינגר אהרן ז"ל
זוקין בליצבליא גרשון ז"ל
פרנקל עמנואל ז"ל
שחף רבקה ז"ל
אופטובסקי פניה ז"ל
בינשטוק צילה ז"ל
קושניר ברינה ז"ל
גבל פניה ז"ל
מזרחי חנה ז"ל
זייציק חנן ז"ל
פיינרייך קלמן ז"ל
שרעבי משה ז"ל
מורדוך אליהו ז"ל
הוכהייזר חיה ז"ל
פייס זלמן ז"ל
סוכה אהרן ז"ל
רינצלר שרה ז"ל
בלום ברנרד דב ז"ל
זילברשטיין יעקב ז"ל
סקמוני שור ד"ר שרה ז"ל
פלדבאו יעקב ז"ל
דרדשתי שלום שלמה ז"ל
כהן בנימין ז"ל
עזיה שרה ז"ל
מכבי יצחק ז"ל
ברורמן מאיר ז"ל
מוקמל רגינה ז"ל
בללי רגינה ז"ל
אלכסנדר מלכה ז"ל
סלומון מנשה ז"ל
אליהו לאה ז"ל
תקן אברהם ז"ל
מיודובניק אברהם ז"ל
פורמן שמעון ז"ל
דביר אהרן ז"ל
הורנשטיין יעקב קופל ז"ל
מינצר גרשון ז"ל
הלפרין ונדה ז"ל
מלמד רחל ז"ל
לובל שרה ז"ל
פולינגר אסתר ז"ל
בכר חזקיה ז"ל
סערוני טובה ז"ל
ראובני אברהם ז"ל
הרשקוביץ חיים יהודה ז"ל
בן אברהם רחל ז"ל
רוב חיה ז"ל
אזיקרי קדם ז"ל
האיער סלי מאיר ז"ל
פולק הדסה ז"ל
מרחבי מאשה ז"ל
קורדובה דוד ז"ל
רוזן שלוה ז"ל
פינקל בתיה ז"ל
בוזגלו בונגלו מאיר ז"ל
רונן יורם דוד אברהם ז"ל
משוזניק רגינה ז"ל
פופר ארנסט ז"ל
אפוד זאב ז"ל
בר יהודה עובדיה צבי חיים ז"ל
וסרמן יוסף ז"ל
ברוך יצחק ז"ל
לוי מרקו מרדכי ז"ל
קורקידי קירקודי דוד ז"ל
הניג הניק צבי ז"ל
פרידמן משה ז"ל
יוניס עזרא ז"ל
בלום פני ז"ל
כהן יעקב ז"ל
קנדראה ניקו ז"ל
ליקוורניק בטי ז"ל
צדוק מאיר ז"ל
קופפר יהודה ליב ז"ל
קור ליובה ז"ל
ארדר פנינה פיגה פרי ז"ל
גרונדמן אנה חנה ז"ל
סולומון צרנה ז"ל
פורמן אני ז"ל
זברסקי הנס ז"ל
פרידמן רבקה ז"ל
בלוך איזידור יצחק ז"ל
סילברסטון נטע ז"ל
דנון שלמה ז"ל
זייפלד משה ז"ל
כהן משה ז"ל
כהן טובה ז"ל
קירשנבאום יפה ז"ל
אברמוביץ איזידור סטרול ז"ל
אהרונסון וילהלם ז"ל
מירון עמנואל ז"ל
צוייג דורה ז"ל
בורוביץ חנקה ז"ל
בלוך נחמיה ז"ל
כרובי אליקים ז"ל
רביקוב רחל ז"ל
פרידלנד צבי ז"ל
יוחנן נפתלי ז"ל
וינשטיין בתיה ז"ל
שפירא יואל ז"ל
אליקים אסתר ז"ל
שוחט ששון ז"ל
רינקביץ ראובן ז"ל
בבצוק רות ז"ל
פנחס חנה ז"ל
אסחייק חיים ז"ל
פרל בנימין ז"ל
ארצי עליזה ז"ל
פסט אמיל ז"ל
בקמן צפורה ז"ל
טיאנו יוסף פפו ז"ל
דיסקנט ברגמן שרה ז"ל
בולקה לאה ז"ל
קפלניקוף יעקב ז"ל
לוי דוד ז"ל
פשבוזניק מלה ז"ל
זלצברג דוד ז"ל
מזרחי שלמה ז"ל
שיליט יצחק ז"ל
טורקניץ ישראל ז"ל
פרקויף גולשפט גולדה ז"ל
שפלטין פרומה ז"ל
קנל אסתר ז"ל
מקובסקי דינה ז"ל
שניידר יעקב ז"ל
גולדנברג יהושע ז"ל
אשכנזי נסים ז"ל
דדון חנה ז"ל
מטרסו בלה ז"ל
בן ריי בינה ז"ל
קלנדרוב בבה ז"ל
גבאי קדן ז"ל
יוחנן בת שבע ז"ל
מנסדורף דוד ז"ל
טולומג'אן גמילה ז"ל
ביברינג מקס מרדכי ז"ל
סלומן שלומונה דוד ז"ל
קורס יונה ז"ל
מזרחי שלמה ז"ל
סלוצקי משה ז"ל
אפשטיין אליהו ז"ל
קלודנה חיה ריסי ז"ל
סטרדינר שלמה ז"ל
אוחיון יהודה ז"ל
זאוברמן יעקב ז"ל
אלט חנה ז"ל
קבינטה ברכה ברוניה ז"ל
עזריה רבקה ז"ל
נסים מלכה ז"ל
שורץ מרדכי ז"ל
בן שבת מרסל ז"ל
לאבי לביא יצחק ז"ל
קס פנינה ז"ל
לילו אסתריה ז"ל
לוי שלמה ז"ל
קלדרון דודה ז"ל
קפיליטו יצחק ז"ל
וייזל אדולף ז"ל
ברוך לונה ז"ל
מלכה מזל ז"ל
מנדלבוים הלל אלי ז"ל
גולדברג חיים זליג ז"ל
בידל מקסימיליאן ז"ל
בוכהלטר חוה ז"ל
שלום תמר ז"ל
קוגן סימון ז"ל
כהנאס אסתר ז"ל
פפאו מיכאל מיגואל ז"ל
דוד בטי ז"ל
בצצי יוסף ז"ל
פולינגר אלקה רוחלה ז"ל
אדירים פרידה ז"ל
וויספול ויסבול יעקב ז"ל
רייך אסתר ז"ל
שוב רושה ז"ל
פיטרו מרקו ז"ל
מחלוף סולטנה ז"ל
אללוב מאיר ז"ל
נתנילוב נתנאלוב ידגר ז"ל
קורינברג לודמילה ז"ל
קריכלי קלינקה ז"ל
נדלר יוסוב ז"ל
שיגלו פרלה ז"ל
זילברט שוניא ז"ל
ינקלביץ סוניה ז"ל
פאיזיילוב אבו ז"ל
בוזיקובסקה פרימטה ז"ל
קופל אברהם ז"ל
שייבל נח ז"ל
טראוב יעקב ז"ל
גלבלום מרדכי ז"ל
בכר ילטה ז"ל
פפתיה כהן וידה ז"ל
מופחדי מובתצי פרנג'י ז"ל
איזנברג אברהם אלכסנדר ז"ל
קלדרון שמואל ז"ל
שפיר עזריאל ז"ל
כהן אסתר ז"ל
מילברג חמדה ז"ל
וינרב דוד ז"ל
ברכה שמואל ז"ל
דוידוביץ אהוד יצחק ז"ל
דולברג ברטה ז"ל
פנחס דודו ז"ל
חזק יעקב ז"ל
טוויג אברהם ז"ל
משאל עדנה ז"ל
אנצר צבי ז"ל
שרשבסקי רחל ז"ל
סווירי רחל ז"ל
דניאלי בבאי ז"ל
רוזנבאום אדמונד ז"ל
באבע טפחה ז"ל
טאוב יהודה ז"ל
ריגלר יוסף ז"ל
אקרמן אפרים ז"ל
ליבוביץ אוזיאש ז"ל
שומנטל רפאל ז"ל
מלכה יעקב ז"ל
גרוסמן פסיה ז"ל
בורדזנו וולף ז"ל
פולק אטלה ז"ל
אליהו עזרא ז"ל
שורי חתון ז"ל
יחזקאל רחמים ז"ל
חכמון ג'מילה ז"ל
דלסוז יעקב ז"ל
אוליבר ליאון יעקב ז"ל
בלוך הנריך צבי ז"ל
פרג' דוד ז"ל
זינגר שמעון ז"ל
פוטרמן מלי ז"ל
ליבדרו ארנסטינה ז"ל
שפירא פיליפ ז"ל
עידן טובה ז"ל
ליפשיץ מרים ז"ל
ממרוד ציון ז"ל
שטיקגולד טאופליה ז"ל
חיון צדוק ז"ל
מנדל אסתר ז"ל
מנדלמן סימה ז"ל
בורנשטיין ויקטור ז"ל
קדוש חביב ז"ל
עמר סימי ז"ל
מגרשוילי אברהם ז"ל
קפואה אלי ז"ל
אשכנזי משה ז"ל
וונטורק וולדסלב ז"ל
זופן אברהם אלימלך ז"ל
רוסמן יצחק ז"ל
ברשק נחמיה ז"ל
ניאגו אסתר ז"ל
מוסיוק סופיה ז"ל
משמרתי טווז ז"ל
דוידוביץ רינה ז"ל
והבה אוהבה רחל ז"ל
לוקר אליזבט ז"ל
צוצקיס יוסף ז"ל
פטר יהודה ז"ל
ברנר מינה ז"ל
גביש סורל שאול ז"ל
גרומברג ראובן ז"ל
אוסס משה ז"ל
דק שמחה ז"ל
ברוקמייר קלרה ז"ל
רידנר משה ז"ל
ברגר יעקב ז"ל
זיסו מנדל ז"ל
אנגל פפי ז"ל
ויטקובסקי דוד ז"ל
ברגוורק חנה ז"ל
מרגלית דבורה דורה ז"ל
אופיר לוין איטה ז"ל
ברוכפלד לאו פרידריך אליעזר ז"ל
קרמר אברהם בנימין ז"ל
אליאס רחמן ז"ל
שמש יצחק ז"ל
נסים רחל ז"ל
פינרו קופל ז"ל
מנדלוביץ לאה ז"ל
פרנקפורט פלה ז"ל
לנדאו עליזה ז"ל
גולדשטיין יעקב ז"ל
שמואלי טווג גורג'יה ז"ל
לוינסון גרטה ז"ל
ברנדר אנשל ז"ל
קרויטורו משה ז"ל
אימבר מלכה ז"ל
ימין נעים ז"ל
פרבר אהרן ז"ל
פכטר ירחמיאל ז"ל
מזרחי שרה ז"ל
רחמן בלומה ז"ל
גילצר צילה ז"ל
פרלצויג שרה ז"ל
קלדס שושנה ז"ל
דימנט שלמה ז"ל
משולם שמחה ז"ל
קוקוס פרידה ז"ל
סלע משה ז"ל
בזרנו נעמה ז"ל
כהן ראובן ז"ל
סורוז'ן אסתר ז"ל
קימלמן יחיאל ז"ל
דדוש שאול ז"ל
יצחקי יצחק ז"ל
מיוחס מרדכי ז"ל
איסקובה תמרה ז"ל
סופר מיכאל ז"ל
אסבר אלסמן ז"ל
יוסבאשוילי שרה ז"ל
זריצקי חמדה ז"ל
בן דיין יצחק ז"ל
אמרני קהנים ז"ל
ביניאשוילי ראובן ז"ל
לוגניה חסיה ז"ל
קולומודה לירצמן רעיסה ז"ל
אייזיק רבקה ז"ל
ברגר חיים ז"ל
אוחנה סימי ז"ל
חלג' חללאג' גיטה ז"ל
גלברט הלנה ז"ל
כהן אברהם משה ז"ל
שמיל שבתאי ז"ל
אורבך ארנסטינה ז"ל
מולא שמחה ז"ל
פרץ אורלי ז"ל
נפתלי זלמה ז"ל
כהן קרול חיים ז"ל
נחום חיה פרלה ז"ל
קסלר דבורה ז"ל
שעיו שפיקה ז"ל
שפיטקובסקי אברהם ז"ל
רדזינסקי פלציה ז"ל
אנשל סלומאה ז"ל
רכט צביה ז"ל
רובין משה ז"ל
מוסקוביץ מוניש מוניס ז"ל
קון רביטה מרים ז"ל
בינדר מטילדה ז"ל
גוטמן סידור ז"ל
נסים רוזה ז"ל
לוי נזימה ז"ל
שבתאי הרמינה ז"ל
בלולו מרים עירית ז"ל
אביטן שלמה סלומן ז"ל
בן ישי יחיאל ז"ל
לגר יפים ז"ל
ליבוביץ יוסף ז"ל
ויין בוריס ז"ל
ויסמן דוד ז"ל
דיצינגר דנציגר גניה ז"ל
גרשון גרשון ז"ל
אליהו סעיד ז"ל
מטיאס אלכסנדר הרצל ז"ל
ווארשבסקי דב ז"ל
קאשי קשי יחזקאל ז"ל
פרלברג יצחק ז"ל
זינגר דוד ז"ל
מיליקובסקי גדליה ז'אן ז"ל
שטרק אברהם ז"ל
סובה גוסטה טובה ז"ל
אלמוני אלמוני ז"ל
אלמוני אלמוני ז"ל
אנשל מלכה ז"ל
וולף צבי הרמן ז"ל
סולומון ישראל ז"ל
הורנשטיין נתן ז"ל
פירר דב ברל ז"ל
זיאונץ טובה ז"ל
מרמור יפעת רחל ז"ל
דננברג נחמה ז"ל
בוקריס יוסף חיים ז"ל
מלכה יצחק ז"ל
תעשה לאה ז"ל
ברסקי יונה ז"ל
ויינשטיין מסיה ז"ל
קאופמן אשר ז"ל
לב ויקטוריה ז"ל
טורם יעקב ז"ל
ליבוביץ יוסף ז"ל
וייץ שרה פרומה ז"ל
אוקנין שי שלום ז"ל
שרעבי שושנה ז"ל
זילכה לויז ז"ל
אגסי משה ז"ל
לאור מינה ז"ל
בלצ'ינסקי שרה ז"ל
פנחס מרים ז"ל
ביבצס יהודה ז"ל
אורנשטיין סלי ז"ל
המדני כהן מרסל ז"ל
פיינברג עמנואל ז"ל
רינגולד ברנדלה ז"ל
גולובוביץ שרה סוניה ז"ל
בן צבי רבקה ז"ל
לרנמן זאב ז"ל
כהן שלמה ז"ל
לוי משה ז"ל
קרישובי הינדה ז"ל
וולפרט עפרה ז"ל
חדד ברזילי נעימה ז"ל
שלומיוק מנדל ז"ל
שפאי סמואל ז"ל
מוצפי רוחמה ז"ל
ארליך יצחק ז"ל
הירש פאול אוטו ז"ל
פישטר רחל ז"ל
אברון שושנה ז"ל
רבסקי משה ז"ל
וייסמן מוריס ז"ל
פרבר שלמה ז"ל
דואק זריפה ז"ל
גרנובסקי שמואל ז"ל
סלמון שרה ז"ל
מרגונטו לונה ז"ל
חמו מזל ז"ל
רקח שמעון ז"ל
עובדיה חתון ז"ל
מזרחי יהודה ז"ל
בנאי משה ז"ל
מירביס שרה רבקה ז"ל
כהן נסים ז"ל
קרוטהמר מרים ז"ל
גרינברג בריינה ז"ל
יעקובוביץ משה ז"ל
שטרק בצלאל יקותיאל ז"ל
פרידמן אריה ז"ל
קרני אברהם ז"ל
צבאג נעימה ז"ל
חיו נאג'י ז"ל
קירשנבוים רוזה ז"ל
אלבו בנימין ז"ל
כהן ויקטוריה ז"ל
אברהמוף שושנה ז"ל
כפרי ראובן ז"ל
שם טוב צחלה ז"ל
בונומו אסתר ז"ל
לוי הרצל ז"ל
ליבני יעקב ז"ל
גדלביץ קלרה ז"ל
בגולה פסיה ז"ל
קנטי גבריאל ז"ל
וינטר מרים ריטה ז"ל
חזקיה בטי ז"ל
רבינוביץ גוטמן ז"ל
ששון משה ז"ל
גולדנברג גולדברג שואל ז"ל
- זלדה מנוחה ז"ל
פומפר מירל ז"ל
שניטליך אסתר ז"ל
דימנט אורי ז"ל
גללר עטיל ז"ל
זלצמן שלמה ז"ל
ליבוביץ חיים צבי ז"ל
הלפגוט עזריה יצחק מאיר ז"ל
זלצפס יצחק טוביא ז"ל
איטיגין שלמה זלמן ז"ל
שפירה זכריה ז"ל
גוטליב יוכבד ז"ל
שיק שמואל ז"ל
נאמן צפורה ז"ל
האוסמן פנינה ז"ל
ורטהימר שרה ז"ל
קמינסקי ריזל ז"ל
חייקין אברהם יצחק ז"ל
שלום שלמה ז"ל
פרלמוטר יהודא ז"ל
ציממרמן נחה ז"ל
מרקס יוסף ז"ל
ברוק חיים יחיאל ז"ל
רבין כהן רוזה ז"ל
ויסטינצקי רחל ז"ל
בואנו יעקב ז"ל
שאשו אמליה ז"ל
גרסטן רבקה ז"ל
שקולניקוב עלקה ז"ל
ליבמן חיה ז"ל
נוימן שלמה ז"ל
מונדשיין יצחק ז"ל
איילון צפורה ז"ל
ביטר רחל ז"ל
רוזנפלד נינה ז"ל
שומרי משה ז"ל
שם טוב חנה ז"ל
הוכרד משה דב ז"ל
טווסי טליה ז"ל
שלומוביץ שלמה ז"ל
בן צבי רבקה ז"ל
יחבס ירדנה ז"ל
זאדה טאג'י ז"ל
בן יעקב לונה ז"ל
דנה שרה ז"ל
הלוי יחיאל ז"ל
הך צפורה ז"ל
יפת דבורה פלרה ז"ל
דוכנובסקי דב ז"ל
פלאטו משה ז"ל
גורט יצחק ז"ל
גרינטל שמואל ז"ל
מרכוביץ זלמן ז"ל
הלפרט משה אליעזר ז"ל
קשמן מאיר ז"ל
שינברון יוכבד ז"ל
ויסבום לאה ז"ל
בלאט רחל ז"ל
דיין פרידה ז"ל
פילד אליעזר ז"ל
בוטא נסים ז"ל
שילינג חביבה חיה ז"ל
ברונשטיין אידה ז"ל
רחמים שרה ז"ל
אללוף יוסף ז"ל
וינברג יעקב ז"ל
סטביצקי אהרן ז"ל
בירנבוים אברהם ז"ל
רוזנבאום חוה ז"ל
לוי מלכה ז"ל
ברוקאש נחום ברקו ז"ל
ריזינשוילי נטלה ז"ל
שטרן יעקב ז"ל
קרבצוב פליקס ז"ל
זברונסקי ישראל ז"ל
וישניאק ברכה ז"ל
חלפון לאה ז"ל
רוקובסקי אספיר ז"ל
רז שלמה ז"ל
סמני שאול ז"ל
לייבוביץ יעקב ז"ל
שמאל צבי ז"ל
גרשקוביץ מריאנה ז"ל
דונסקוי יעקב ז"ל
גנון ויקטוריה ז"ל
מימון שרה ז"ל
ערמוני עדה ז"ל
כץ מרדכי ז"ל
דילמניאן אסנת ז"ל
אלליוף בן ציון ז"ל
פלד מרים ז"ל
חרזי אברהם ז"ל
קארו חיים ז"ל
זיתוני אסתר ז"ל
מטלוב עזרא חיים ז"ל
צלאח פארג יצחק ז"ל
רקח רחמים ז"ל
מיכל אברהם ז"ל
פרקטמן נחמה ז"ל
שיינהולץ מיכל ז"ל
שנקמן מרים ז"ל
גרשטנבליט צבי ז"ל
נסחלטשוילי תמרה ז"ל
וולף עליזה ז"ל
דרגצ'יוב מריה ז"ל
ורבוביצקי פטר ז"ל
אגארונובה רוזה ז"ל
ראובני סאלים ז"ל
מצרי שושנה ז"ל
גת שלמה ז"ל
קלו אלברט ז"ל
קטנר מרים ז"ל
קלינקין פאינה ז"ל
גרינשטיין חיים ז"ל
שטיינגרט רות ז"ל
ברדה עירן ז"ל
חיימוב נינט ז"ל
אברהמוב בלה ז"ל
פרחי אליהו ז"ל
סבידסקי גלינה ז"ל
דניאלוב שלמה ז"ל
בכר אברהם ז"ל
קשת בת ציון ז"ל
כץ יאיר ז"ל
שינה פהימה ז"ל
נתנזון מינקה ז"ל
גרוסמן שמואל ז"ל
למבק פנחס אליעזר ז"ל
מורלי זכיה ז"ל
אורדע אסתר ז"ל
וילינגר צבי ז"ל
קניאז'נסקי גריגורי ז"ל
קלצ'בסקי זאב ז"ל
בורגר יונה ז"ל
ברגמן אליעזר ז"ל
פרנקל גיל מרטין ז"ל
רונן הרטה ז"ל
קוזמא יצחק ז"ל
דוידוביץ אלכסנדר שלמה לייב ז"ל
שפיגל שרה ז"ל
הק צפורה ז"ל
גלעד בת שבע ז"ל
פרימן נפל ז"ל
קליקשטיין סימה ז"ל
יעקב מנחם ז"ל
מנסור יחזקאל ז"ל
לוי אליהו ז"ל
מלייב (יעקובוב) תמרה ז"ל
מונרוב תמרה ז"ל
כנף ויקטור ז"ל
שטרנברג מרק ז"ל
גרוסמן דובה ז"ל
האופרוכט משה ז"ל
גרון סופיה ז"ל
גריידי רוני ז"ל
יצחקי רפאל ז"ל
פיטוסי פרדי ז"ל
גרופינקל בטה ז"ל
מיכאלוביץ לידיה ז"ל
ליבוביץ שרה ז"ל
סנדלר מיכל שרה ז"ל
ארנברג דוד דזידר ז"ל
קצנלבויגן נלי ז"ל
אוליצקי שרה ז"ל
גילמן ניקולאי ז"ל
ווייב ראובן ז"ל
קלמי מוריץ ז"ל
חדד טוני ז"ל
מצליח נסים ז"ל
גולדנברג אלמירה ז"ל
לוי רפאל ז"ל
שמעיה יוסף ז"ל
אייזנר יעקב ז"ל
מרקוביץ פייגה ז"ל
עזריה רחל ז"ל
מונפרד יפה ז"ל
אלמסאי שרה ז"ל
גבאי סלים ז"ל
כהן אברביה לאה ז"ל
כברה שלום ז"ל
אללוף צפורה ז"ל
צורני יהושוע ז"ל
קובאיבנובה רחל ז"ל
קליין דוד ז"ל
אושרוב משה ז"ל
תוינה אלברט ז"ל
לוי רחל ז"ל
בן זקן אליאס ז"ל
ארקש שמעון ז"ל
קוזיקרו רחל רשלה ז"ל
קסטרו יעקב ז"ל
סעדון גרסיה ז"ל
נגוסה יהובדר ז"ל
מנשה מתתיהו נעים ז"ל
טפר מינה ז"ל
קורנהנדלר יוסף ז"ל
איטח יוסף ז"ל
בריל טינה ז"ל
גרינברג גליה ז"ל
לוי יצחק ז"ל
מירין אלכסנדר ז"ל
סמולרסקי סימה ז"ל
אלוני ארנה ז"ל
דרשר סבי ז"ל
כהן ציון ז"ל
מלכה קלרה ז"ל
צוריה שרלוט ז"ל
שפרלינג פנינה ז"ל
קרניול פנחס ז"ל
אנגלמן יוסף ז"ל
אסא שרה ז"ל
קלצ'בסקי פריידלה ז"ל
ברזילי יהודית ז"ל
שרון משה ז"ל
שועה גרציה ז"ל
קאופמן ויולה ז"ל
אהרוני שמחה ז"ל
אשוול סאלם ז"ל
חנן דבורה דייזי ז"ל
לוי פרלה ז"ל
מורחיים אברהם ז"ל
יפה אברהם קורט ז"ל
ציגלמן גליה ז"ל
רולר ז'וזטה ז"ל
כץ עליזה ז"ל
טרנטו יוסף ז"ל
ששון מרדכי ז"ל
צימרמן לאה ז"ל
צורישדי רבקה ז"ל
שדות שלמה ז"ל
גבאי פני ז"ל
יוספיא יוסף ז"ל
רינת גאולה ז"ל
חכים רחל ז"ל
רחמין נדרה ז"ל
פינקוס חמודה ז"ל
צוקרמן גיטליה ז"ל
אהרוני שלמה ז"ל
פלקס אריה ז"ל
מנוח ישראל ז"ל
חדש פרידה ז"ל
פנחס רבקה ז"ל
מנצור יצחק ז"ל
קוגן חיה ז"ל
סליקטר גבריאל ז"ל
בלך אברהם ז"ל
רוקנשטיין בנימין ז"ל
לוין נחמה ז"ל
אפנס עזרא ז"ל
קוך נתן ז"ל
מגידון מרים ז"ל
מזרחי גאולה ז"ל
רזניקוב יפים ז"ל
רימברג נחמן ז"ל
כהן יקום ז"ל
קובליו חיים ז"ל
שבבו אליעזר ז"ל
קופר גיטל ז"ל
רחמנו סולטנה ז"ל
חיון חיים ז"ל
בן אברהם יעקב ז"ל
איילרוב רוזה ז"ל
גיאסי פרישן שושנה ז"ל
מיליכוב טופיק ז"ל
יניב דני ז"ל
בליקוב ולרי ז"ל
אופיר דויד ז"ל
קולקר אספיר ז"ל
אלינגר הדסה ז"ל
יאדגר חיים ז"ל
הירש אפרים ז"ל
פנחס ארז ז"ל
חיים חנה ז"ל
ביצצי אברהם ז"ל
ורדי מנוחה ז"ל
פרל מאיר ז"ל
דוידוף דניאל ז"ל
קרפל חסיה ז"ל
פדלד סאלם ז"ל
בנימין שמעון ז"ל
כהן עליזה ז"ל
חנוכה פואד ז"ל
סלימוב אינסה ז"ל
שמש רינה ז"ל
ימיני טובה ז"ל
מלרון צבי ז"ל
פניני חיים ז"ל
וולקן ראובן ז"ל
חזקיהו יחזקאל ז"ל
רוזנברג ברטה ז"ל
גרינטל רוזה ז"ל
בצלאל יפה ז"ל
סלטון שושנה ז"ל
אשכנזי יהושע ז"ל
קונפינו בת שבע בוצ'ה ז"ל
קוסטה אלסנדרו ז"ל
לוי מתילדה ז"ל
רוזנברג יצחק ז"ל
דייניש הלה ז"ל
סרוסי דייזי ז"ל
לוי ויוינה ז"ל
דורון רחל ז"ל
סובול שלמה ז"ל
דוידוב אהרון ז"ל
שפוליאנסקי אליזבטה ז"ל
שטרנפלד מוטי ז"ל
צדוק שמחה ז"ל
פיסצקי עדי ז"ל
הורן אלנה איולליה ז"ל
מיכאלי חביבה ז"ל
אלאור צבי ז"ל
ראובני רחל ז"ל
קרעצו אנוצה חנה ז"ל
זילבר חיים ז"ל
אלבן תרצה ז"ל
פרחי עליזה ז"ל
סלנט יהודית ז"ל
רומן אליזבט ז"ל
קרמר אסתרה ז"ל
יאסדי אורה ז"ל
רוה רבר משה ז"ל
הלר חיה ז"ל
צוקרמן וולקוביץ תמרה ז"ל
רופא מאיר ז"ל
סטרלינג צבי ז"ל
מליחי סמן טוב ז"ל
אפיה אברהם ז"ל
גורפינקל חיה שרה ז"ל
כץ איטה רחל ז"ל
ניסים אברהם ז"ל
אלמוג שאול ז"ל
גול דוד ז"ל
דיין מרדכי ז"ל
ברדלסקיה אידה ז"ל
יוספיאן איתן ז"ל
לסרי יוסף ז"ל
דברשוילי תמר ז"ל
פרוקופיאף לובה. ז"ל
דוידי אבנר ז"ל
פרודארו מרים ז"ל
שטראוס ישראל ז"ל
פוקס מרים ז"ל
צח ליאורה ז"ל
שפינדלר מרגלית ז"ל
קאופמן רות ז"ל
שפירא מרסל ז"ל
וישנופולסקי צפורה ז"ל
והבה אליהו ז"ל
מרט אבנר ז"ל
בייגל גיטל ז"ל
טריבר אסתר מלכה ז"ל
טרלו דורון ז"ל
וולפזון דבורה ז"ל
מזל ראובן ז"ל
ריינר נסטור ז"ל
חריף ציון ז"ל
מזרחי אברהם ז"ל
שרעבי משה ז"ל
עראקי משה ז"ל
ניימר ראול ז"ל
מתתיהו רחל ז"ל
אדרי רחל ז"ל
שעיה יחזקאל ז"ל
טויטו דוד ז"ל
אלגרבלי אברהם ז"ל
גרטי יצחק ז"ל
ברוכה רות ז"ל
ברביארו אירית חיה ז"ל
נסים יוסף ז"ל
לזר אניה ז"ל
בר נתן אלי ז"ל
מאור לאה ז"ל
רחמני ג'מילה ז"ל
לוי שלמה ז"ל
אלקדה פואד ז"ל
בכר יוסף ז"ל
ורד אברהם ז"ל
הירש אוה מרתה ז"ל
שינה אברהם ז"ל
פוגרביסקי יצחק ז"ל
פהימא משה ז"ל
מירצקי רן ז"ל
רחמים שמחה ז"ל
צינק יפה ז"ל
טוסק גיטה ז"ל
אלמוזינו רפאל ז"ל
עצמון רוזי ז"ל
קליין שמחה ז"ל
אקאיי מהרבאניאן ציונית ז"ל
גוט שושנה ז"ל
לבנון שבתאי ז"ל
שפירא אליהו ז"ל
רבינוביץ סמואיל שמואל ז"ל
גורליק ליובוב ז"ל
פריימן ציון עירן ז"ל
פוגרבץ מירה ז"ל
יוסף לביאה ז"ל
רומנו דייזי ז"ל
חרמוני חוה ז"ל
שליט חנה ז"ל
בן דב צבי ז"ל
קוך רבקה ז"ל
שמש רונן ז"ל
בכר ז'נה ז"ל
וולובלסקי זהבה ז"ל
דימנט יוסף ז"ל
זלמנסון לידיה ז"ל
ששון ויקטוריה ז"ל
קרמן שרה ז"ל
כהן דן ז"ל
צברי שחף דרור ז"ל
מובשוביץ משה ז"ל
לויט ריטה ז"ל
לוי יפה ז"ל
ישראל מגדלנה מלכה ז"ל
יום טוב מתתיהו ז"ל
דף הבית > הנצחה וזכרון > גדולי ישראל

חיפוש גדולי ישראל
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
ארץ לידה
תאריך פטירה
בין
 
/ /
לבין
/ /
בית עלמין
עדה
לפי מבקש תזכורת ביום השנה
שם פרטי
שם משפחה

  נקה   הנחיות לחיפוש


בכדי לעמוד במשימה חשובה ורבת אחריות זו, השקענו במאגר זה עבודה רבה.
אם בכל זאת חלו אי דיוקים נשמח לעדכן ולתקן זאת מיד.